nieuws-campusgebied-1

Nieuws

Ontwikkeling Campusgebied

Transformatie naar een multifunctionele stadswijk

In het plangebied Amstel III in Amsterdam Zuidoost wordt een campusgebied ontwikkelt met ca. 1500 appartementen en andere verblijfsfuncties.

Het gaat om de sloop van het leegstaande kantorengebouw Holendrecht Centre en herontwikkeling van deze locatie en naaste omgeving naar een multifunctioneel woon- en werkgebied gericht op young professionals, studenten en jongeren.

Het project zal functioneel en stedenbouwkundig aansluiten bij het NS- en metrostation Holendrecht, het AMC, de naastgelegen kantoren en het studentencomplex Bluegray. Hiermee wordt het health cluster in dit gebied verder versterkt.
Doelgroepen voor de te ontwikkelen woningen en voorzieningen zijn onder meer studenten en werknemers van het AMC.
De openbare ruimte in het gebied krijgt een hoogwaardige verblijfsfunctie en zal een natuurlijk ontsluiting vormen van en naar het station.
Stedenbouwkundige en architect van dit project is OZ architects en Van Rossum is constructeur.

Het hele gebied Amstel III is ca. 250 ha. groot en bestaat uit een kantorenzone met 720.000 m2 bruto kantoren oppervlak en een bedrijvenzone.

Er zal nu een geleidelijke transformatie plaatsvinden van monofunctioneel  werkgebied naar een gemengd (hoog) stedelijk werkwoongebied in de kantorenzone, en een gemengd werkgebied in de bedrijvenzone.
De gemeente heeft hiertoe in 2014 het bestemmingsplan aangepast, waardoor nu ook horeca, detailhandel en hotels zich mogen vestigen in dit gebied.

Amstel III ligt tusen winkel- en uitgaanscentrum ArenaPoort, het AMC, spoorlijn Amsterdam-Utrecht en de A2.
De Amerikaanse belegger Greystar gaat samen met ontwikkelaar Blauwhoed dit project aan.

20-10-2016