Verantwoord materiaalgebruik en circulariteit

Met het efficiënt inzetten van beschikbare bouwmaterialen en/of bouwsystemen wordt de eerste belangrijke stap gezet in het realiseren van een duurzaam gebouw. De gebruiksbehoeften en gebruiksconcepten veranderen in de loop der jaren. Het is dus van belang een gebouw te construeren met een flexibel ontwerp als basis. Onderdeel van efficiënt en flexibel ontwerpen is het minimaliseren van constructieonderdelen. Dit leidt tot minder materiaalgebruik.

Een belangrijke vervolgstap is het realiseren van een gebouw dat tot in de verre toekomst bruikbaar is. Dat betekent dat de constructie zo ontworpen wordt dat de constructie-elementen na de levensduur van het gebouw eenvoudig gedemonteerd en hergebruikt kunnen worden.

Bekijk hier onze duurzame projecten.  

Well House | Dam & Partners Architecten

DUURZAME CONSTRUCTIE IN OPMARS

Van Rossum timmert wat betreft duurzaamheid flink aan de weg. Vanuit onze ingenieursrol willen wij een positieve bijdrage leveren aan materiaalgebruik en moedigen duurzaamheidsambities van onze opdrachtgevers aan. Met hout, hergebruikte materialen of groen beton kan een grote impact worden bereikt. Het allerbelangrijkste is durven, gewoon doen!

Dat vraagt wel om de implementatie van kennis in het traditionele bouwproces. Daar kunnen wij bij helpen!

Meer lezen over de duurzame ambitie die leeft bij Van Rossum en hoe duurzaam ontwerpen onderdeel is van integraal constructief advies?

Robin Wood | Marc Koehler Architects & ANA Architecten

Maatschappelijk betrokken

Het is ons streven om gebouwen zodanig constructief te ontwerpen dat deze zijn toegespitst op de wereld waarin wij én de generaties na ons leven. Dat betekent dat we ons maximaal inspannen om elk project een duurzaam karakter te geven. Belangrijk is dat alle duurzaamheids-aspecten integraal onderdeel vormen van het geheel. Het ontwerpen van een duurzaam gebouw is veel meer dan het voorschrijven van duurzame materialen en het toepassen van energie efficiënte installaties. Duurzaam bouwen is ook efficiënt en flexibel ontwerpen, waardoor het casco in de toekomst mee kan bewegen met een veranderende invulling.

CO2-certificering

Van Rossum streeft er naar om zo min mogelijk CO2 uit te stoten. Aan de hand van de CO2-prestatieladder verduurzamen we onze bedrijfsvoering steeds verder. Dit doen we zowel in onze projecten als in de gehele keten. Ook ons eigen kantoor behoort tot de hoogste klasse met betrekking tot energiezuinigheid.

De ladder wordt als CO2-managementsysteem, als aanbestedingsinstrument en voor handhaving gebruikt. Het biedt een gestructureerde aanpak voor energie- en kostenbesparing voor onze organisatie in alle facetten.

Meer informatie hierover is te vinden in onderstaande documenten.