Van complexiteit naar eenvoud

Een van onze belangrijkste taken is het esthetisch en economisch vertalen van een concept naar een betrouwbare constructie. Dit bereiken we door op te treden als adviseur van de opdrachtgever en als onderdeel van een ontwerpteam. Door het structureren van een concept ontstaat een heldere constructieopzet, met zo min mogelijk deeloplossingen. Deze keuzes kunnen, in het begin van een ontwerpproces, een groot effect hebben op de bouwkosten en de kwaliteit. Een helder, betrouwbaar ontwerp maakt het inzichtelijk en begrijpelijk voor alle betrokken partijen.

Ook nadat keuzes zijn gemaakt, houden we deze continu tegen het licht. Ook wanneer nieuwe ontwikkelingen in het ontwerp zich aandragen. We bewaken de structuur, sturen bij wanneer nodig en durven leidend te zijn in een ontwerpproces.

Kwaliteit van schets tot oplevering

Kwaliteit is de belangrijkste pijler van ons bureau. Om kwaliteit te kunnen waarborgen in onze processen zijn diverse instrumenten zoals BIM, Revit en Parametrisch ontwerpen geïntegreerd. Hierdoor realiseren we utiliteitsbouw, woningbouw en herbestemmingsprojecten op de meest betrouwbare en (kosten)efficiënte manier.

Zo’n 70 à 80% van onze opdrachten zijn vervolgopdrachten van vaste relaties. Dit resultaat is alleen mogelijk door persoonlijke aandacht en ruime aandacht voor veilig ontwerpen, efficiënt materiaalgebruik, inventieve oplossingen en een goede communicatie met alle betrokkenen, zodat de wensen van de opdrachtgever beantwoord worden. Dit doen wij al meer dan 70 jaar met veel passie.

EEn krachtig team van experts

Zonder onze medewerkers, geen Van Rossum.  We werken met een enthousiast team van gedreven en ervaren vakspecialisten.

Kwaliteit is een belangrijke pijler binnen de organisatie en vanwege de constructieve veiligheid dragen we een hoge mate van verantwoordelijkheid met ons mee. Om die reden wordt veel aandacht besteed aan het opleiden en ontwikkelen van onze medewerkers.

Een groot deel van onze medewerkers hebben we (deels) zelf opgeleid. Met een team dat bestaat uit een gezonde mix van ‘jonge honden’ en ‘oude rotten’ uit het vak, komen traditie en ervaring mooi samen met nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied.