Opleiden en ontwikkelen

Onze medewerkers zijn zonder twijfel ons belangrijkste kapitaal. Blijvend investeren in de kennis van onze medewerkers vinden we belangrijk. Door het aanbieden van zowel interne, als externe opleidingen zijn er veel mogelijkheden voor vakinhoudelijke verdieping, nieuwe kennis en vaardigheden of persoonlijke ontwikkeling.

Dit gebeurt via opleidingen bij onder andere de Betonvereniging, Bouwen met Staal, HTI, HvA of door collega’s intern. Iedere werknemer die zijn of haar kennis wil verbreden, wordt daartoe in de gelegenheid gesteld. De theorie wordt daarna direct verbonden met de praktijk.

Wij zijn van mening dat we alleen daarmee voldoende kwaliteit in ons advieswerk kunnen waarborgen.

GROEIEN DOEN WE SAMEN

Wij gaan voor langdurige samenwerkingen – ook met onze medewerkers – en vinden het belangrijk ons steentje bij te dragen aan een ideale carrière. We zijn altijd op zoek naar hoe we de juiste mensen op de juiste plekken kunnen zetten. De plekken waar ze de meeste uitdaging vinden, de plekken waar ze het meest vanaf weten of juist nog het meest te leren hebben.

Dit is alleen mogelijk door ruime aandacht te besteden aan inventiviteit en creativiteit. We creëren een omgeving waar iedereen wordt ondersteund en gehoord, en in staat wordt gesteld een persoonlijke bijdrage te leveren. Met diverse leer- en ontwikkeltrajecten naar keuze helpen we onze medewerkers graag groeien. Zo kunnen zij zich specialiseren in een onderwerp dat aansluit op hun wensen en kunnen wij talenten en capaciteiten zo optimaal mogelijk inzetten.