Van Rossum is veel meer dan een constructeurs bureau. We treden op als adviseur van de opdrachtgever en als onderdeel van een ontwerpteam begrijpt Van Rossum dat het om iets meer gaat dan het vertalen van een Programma van Eisen in een ontwerp.

Wat ons interesseert, is het waarmaken van ambities en deze in overeenstemming brengen met het beschikbare budget. Daarom bestaat ons werk ook uit regisseren; de schakel vormen tussen de opdrachtgever, de gebruikers, de architect, het projectmanagement en de overige adviseurs. En omdat we dat als Van Rossum al heel lang doen, zijn we behoorlijk bedreven in het organiseren van integrale oplossingen. Om tot een optimaal resultaat te komen, moeten we als constructeurs kennis hebben van alle bouwdisciplines. Alleen zo zijn we in staat uiterst scherp te construeren en maken we het mogelijk dat er creatief ontworpen kan worden. We noemen dat zelf ‘economisch construeren’, het in de beginfase al neerzetten van een helder economisch constructief concept dat de realiseerbaarheid van een project garandeert.

Naast deze technische component zijn we als Van Rossum uit op een goede communicatie die nodig is voor het realiseren van een projectaanpak. Het gaat daarbij niet alleen om de ontwerpteamleden, maar ook om andere betrokkenen zoals gebruikers, controlerende instanties en gemeenten. Natuurlijk zijn we allereerst vakidioten, techneuten. Maar we hebben de afgelopen decennia ook geleerd dat het nodig is om als stimulator op te treden in een project; pro-actief en gedurfd. En daarbij gaat het om veel meer dan het aandragen van oplossingen op ons eigen vakgebied. Bij Van Rossum weten we dat achterover leunen en afwachten niet kan. Dat vereist wel een bepaald type mensen. Daarom leiden we onze medewerkers zelf extra op, omdat een diploma alleen niet voldoende is voor een goede constructeur. Daar hoort praktijkervaring bij, vanuit de optiek dat constructeurs bedoeld zijn om grote plannen en prachtige ambities waar te maken. Wij houden van die verantwoordelijke positie en we zien dat het leidt tot prachtige projecten waar onze opdrachtgevers blij mee zijn.