GEWOON GOED IN WAT WE DOEN,
DOEN WAT WE ZEGGEN

Wij zijn Van Rossum. Adviserende constructeurs en construerende adviseurs. Een onafhankelijk ingenieursbureau opgericht in 1953. Met een even bescheiden, als betrokken karakter werken wij vanuit vier locaties aan een ambitie: vandaag constructief, innovatief en creatief samenwerken aan de contouren van de woon-, werk en leefomgevingen van morgen.

We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Met een lange traditie op het gebied van constructieve adviezen zijn we behoorlijk gedreven in het organiseren van integrale oplossingen voor uiteenlopende projecten. Daarnaast treden we op als stimulator binnen een project. Het aandragen van diverse concepten met een directe vertaling in kosten is een pragmatische ontwerpmethode om in een vroeg stadium belangrijke beslissingen te kunnen nemen. Onze inbreng bestaat dan niet alleen uit het aandragen van constructief advies, maar juist ook uit aspecten die raakvlak hebben met andere adviseurs.

Valley | Amsterdam

WAT WIJ DOEN

Innovatief, gedreven, betrokken en pragmatisch: dat zijn onze waarden. Deze woorden staan voor de manier waarop wij werken, waar wij aan herkend worden en waar wij elkaar op aanspreken.

Kwaliteit staat voorop. Wij luisteren aandachtig naar de wensen van onze opdrachtgevers en werken uitsluitend met deskundige medewerkers. Het aandragen van creatieve oplossingen binnen ons eigen vakgebied en het vakgebied van de overige adviseurs vinden wij belangrijk.

Zo blijven we innoveren om constante kwaliteit te blijven leveren. Dat is de kracht van samen verantwoordelijkheid dragen. We zijn altijd op zoek naar een optimale prijs- en kwaliteitverhouding en bewaken de eenvoud in (complexe) projecten. Dit leidt tot een goede integrale aanpak en het beste resultaat.

ONZE MISSIE

‘Daadkracht in draagkracht’

Van Rossum is een no-nonsense kennispartner, die in alle fasen van bouwprojecten integrale, en creatieve oplossingen biedt. Als echte liefhebbers zijn wij innovatief waar het kan en traditioneel waar het moet. Bij de steeds complexer wordende projecten en samenwerkingsverbanden is eenvoud onze drijvende kracht en zijn we altijd op zoek naar een optimale prijs- en kwaliteitverhouding.

Hierdoor kunnen wij utiliteitsbouw, woningbouw en herbestemmingsprojecten, zowel functioneel als esthetisch in hun kracht zetten. Met veiligheid, betrokkenheid en goede communicatie als fundament. Zo creëren we samen met onze opdrachtgevers duurzame en toekomstbestendige leefomgevingen.

ONZE VISIE

‘Maakbaarheid door eenvoud en kwaliteit’

Van Rossum wil een vooraanstaand en allround ingenieursbureau blijven als het gaat om het ontwerpen van draagconstructies van bebouwingen. Constructieve veiligheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en pragmatisch handelen zijn hierbij onze kernwaarden. Door decennia aan ervaring hebben wij geleerd dat het nodig is om als stimulator op te treden in een project; proactief en gedurfd.

Hierbij bewaken wij de eenvoud in projecten wat leidt tot het beste resultaat voor onze opdrachtgevers. Van Rossum is niet volgend, maar we begeleiden processen nauwgezet van beginfase tot oplevering. Deze verantwoordelijke positie leidt tot prachtige projecten, zowel vandaag de dag als in de toekomst.