Bouw The Orchard I & II gestart

Nieuwbouwproject verrijkt Rijswijk met ruim 500 appartementen en een toekomstbestendig retailprogramma

De bouw van nieuwbouwproject The Orchard I en II in Rijswijk is officieel gestart. Op 15 september 2023 werd de start bouw van het project symbolisch en feestelijk gevierd door het leggen van een gigantische legpuzzel door vertegenwoordigers van de initiatiefnemers 3W real estate en AT Capital, bouwer ERA Contour (TBI onderneming), de gemeente Rijswijk, Rabobank en de 2 beleggers, Greystar (The Orchard I) en MN Dutch Real Estate (The Orchard II).  

De puzzel staat symbool voor de betrokkenheid van en creatieve samenwerking tussen de partijen. Met visie, vakmanschap en verbondenheid is het gelukt om in deze bijzondere tijd een binnenstedelijk project met meer dan 500 woningen te starten. Een groot deel van de woningen is bestemd voor de middenhuur. The Orchard I & II dragen proportioneel bij aan de vergroening en verduurzaming van Bogaard stadscentrum en aan de woningbouwopgave in de regio Haaglanden. Het is het eerste project in Rijswijk dat met de woningimpuls van het Rijk tot stand komt.

Jaco Meuwissen, directeur 3W real estate: “We hebben de afgelopen periode zeer voortvarend een plan ontwikkeld dat de omslag betekent voor de Bogaard van winkelcentrum naar centrumgebied. Door gebeurtenissen op het wereldtoneel zijn veel parameters verschoven en werd er zwaar aan de stoelpoten van de haalbaarheid van de plannen gezaagd. De kwaliteit van het plan, veel creativiteit, de betrokken houding van alle partijen en als laatste de erkenning van het belang van het project door ministerie en gemeente hebben er toe geleid, dat we samen de start van de bouw van dit project kunnen vieren. Dit is een mijlpaal waar we met recht trots op mogen zijn”.

Vergroening en verduurzaming

In The Orchard I en The Orchard II worden in totaal ruim 500 appartementen en een commerciële plint gerealiseerd. Middenin het gebouw komt een parkeergarage met zo’n 200 parkeerplekken voor bewoners. Het nieuwbouwproject draagt bij aan de vergroening en verduurzaming van Bogaard stadscentrum in Rijswijk en aan de woningbouwopgave in de regio Haaglanden.

Wethouder Van de Laar, Gemeente Rijswijk: “Iedereen heeft echt z’n uiterste best gedaan om dit project van de grond te krijgen. Voor woningzoekenden van Rijswijk, de ondernemers van de Bogaard en de bezoekers uit de regio is dit heel goed nieuws. Het gaat niet alleen om de start van deze woningen, maar vanaf vandaag bouwen we ook aan de nieuwe trots van Rijswijk.” 

Veelzijdig binnenstedelijk gebied

Bogaard stadscentrum wordt ontwikkeld tot een veelzijdig, toekomstbestendig en eigentijds binnenstedelijk gebied. Onderdeel hiervan is de transformatie van het gebied van enkel winkelruimtes naar een woonwerk-gebied. Met de bouw van The Orchard I & II wordt een toekomstbestendig retailprogramma, horecaconcept met terrassen aan een nieuw horecaplein én een sterk woonprogramma gerealiseerd.

“We vinden het fantastisch om op deze plek in Rijswijk een nieuw woon- en winkelgebied te realiseren waar bewoners van kunnen genieten. De uitdaging hier zit in het binnenstedelijk bouwen en de logistieke puzzel die daarbij komt kijken. Daar hebben we ervaring mee en gaan we graag mee aan de slag”, zegt Jeroen Heijdra, directievoorzitter ERA Contour.

Over Sterpassage Rijswijk

Sterpassage Rijswijk is een samenwerking tussen 3W real estate en AT Capital voor het project The Orchard. 3W is een creatieve ontwikkelaar die aangename plekken realiseert waar mensen graag wonen, werken, verblijven en elkaar ontmoeten. Met onze projecten willen wij een bijdrage leveren aan het creëren van duurzame gebieden die antwoord geven op maatschappelijke opgaven. AT Capital is een Singaporese family office met een Nederlandse investeringsportefeuille van binnenstedelijke ontwikkelingen, supermarkten en kantoorpanden. In alle wereldwijde vastgoedprojecten wordt gestreefd naar een duurzame verbetering van woon- en werkomgeving met een lange termijn samenwerkingsvisie.