Prisma college

Gelderland

Opdrachtgever
De Onderwijsspecialisten
Architecten
Wiersema Architecten
Functie
Schoolgebouw met gymzalen
Onze rol
Hoofdconstructeur
(coördinerend, ontwerpend en deelconstructeur)

Een nieuw ecologisch schoolgebouw

In Arnhem aan de Heijenoordseweg is een bijzondere nieuwe school gebouwd; Het Prisma College. Op deze school wordt onderwijs geboden aan jongeren van 12 tot en met 18 jaar, met beperkte cognitieve mogelijkheden. Het schoolgebouw beschikt naast een ruime, centrale hal en (praktijk)lokalen, ook over diverse overlegruimten en twee gymzalen. Een sculpturale hellingbaan in de hal verbindt twee verdiepingen, met beneden leerlingen van Dagbesteding en boven de leerlingen van Arbeid. Zo kunnen ook leerlingen die in een rolstoel zitten zich zelfstandig verplaatsen, zonder gebruik te hoeven maken van de lift.

4.000

2022

oplevering

Constructie

Het gebouw staat op relatief korte in de grond gevormde palen op een gestorte fundering. De hoofddraagconstructie bestaat uit een staalskelet met kanaalplaatvloeren als verdiepingsvloer. Voor de lokalen zijn ook kanaalplaten als dakvloer gebruikt, het atrium en gymzaal zijn met stalen dakplaten uitgevoerd. Voor de hellingbanen in het atrium zijn CLT-liggers toegepast. De keerpunten tussen de hellingbanen zijn betonnen “paddestoelen”. Voor de gymzaal is een gestorte vloer toegepast met rondom grondkerende betonwanden. Hierop is de staalconstructie van de gymzaal geplaatst.

Duurzaamheid

Uitdagend binnen dit project was het duurzaamheidsaspect. Tijdens de ontwerpfase is nagedacht over manieren om het gebouw zo optimaal ecologisch, sociaal en dynamisch mogelijk in te richten. Met als uiteindelijke doel: een prettige en gezonde leer-, leef- en werkomgeving, zowel binnen als buiten voor alle gebruikers. Het uitgangspunt hierbij was om demontabel te bouwen en gebruik te maken van een staalconstructie met kanaalplaatvloeren, waarbij de verbindingen en doorkoppelingen ook zoveel mogelijk demontabel zijn ontworpen.