Pontsteiger

Amsterdam

Opdrachtgever
Dura Vermeer / De Nijs
New Cheese Development
Architecten
Arons & Gelauff architecten
Functie
Woningen, horeca en parkeren
Onze rol
Hoofdconstructeur
(coördinerend, ontwerpend en deelconstructeur)

WOONGEBOUW MET SPECTACULAIRE BRUGCONSTRUCTIE

Pontsteiger is een iconische woontoren aan het IJ. Het gebouw bestaat uit twee torens van 90 meter hoog met ertussen een brug die ruim 50 meter overspant.

Verdieping per week door prefab gebruik

Voor het hoogbouw gedeelte is een ontwerp gemaakt dat bestaat uit prefab binnenwanden en een dragende prefab gevel. Zo kon een bouwsnelheid van één verdieping per week gehaald worden. Door de grote windbelasting op het gebouw was stabiliteit maatgevend voor het ontwerp.

65.000

m² oppervlakte

90

m. hoog

252

woningen

2018

oplevering

Stalen brugconstructie

De brugconstructie tussen beide torens bestaat uit vier stalen vakwerkspanten, voor deze spanten is een tweede draagweg gewaarborgd. De spanten zijn zo ontworpen dat elke staaf individueel kan wegvallen, zonder dat dit tot bezwijken van de rest van de constructie lijdt. Om te voorkomen dat de vakwerkspanten worden ingeklemd tussen beide torens is als oplegging een zuiver scharnier ontworpen. Dat laat de rotatie van de vakwerkspanten volledig vrij.

Constructieve slimmigheden en detailleringen

Door de grote verschillen in de belastingen tussen hoog- en laagbouw is ervoor gekozen om de laagbouw op de tweede zandlaag en de hoogbouw op de derde zandlaag te funderen. Zo kunnen eveneens de te verwachten zettingsverschillen geminimaliseerd worden.

BIM

Het project is door Van Rossum volledig in BIM uitgewerkt. Vanaf het definitief ontwerp is in een gezamenlijk model met de architect en installateur gewerkt, om zo de ontwerpen op elkaar af te stemmen en toekomstige bouwfouten te voorkomen.