OKU House

Amsterdam

Opdrachtgever
Boelens de Gruyter
Architecten
KCAP Architects ©
Functie
324 woningen, commerciële ruimten, parkeerplaatsen
Onze rol
Hoofdconstructeur
(coördinerend, ontwerpend en deelconstructeur)

Een unieke oplossing voor de schaarse ruimte in de stad

Steeds vaker wordt voor nieuwe projecten in grote steden de combinatie gezocht met bestaande bebouwing. OKU House, dat bestaat uit twee woongebouwen die deel uitmaken van de wijk-op-wijk in het gebied rond het World Fashion Centre in Amsterdam West, wordt boven én tussen het bestaande Fashion House geplaatst.

Het biedt straks ruimte voor 324 woningen. Met een openbaar plein en loopbrug wordt de verbinding gelegd met de rest van het stedelijke gebied.

90.000

324

woningen

rainproof

duurzaam

Gemengde functies

Het plein wordt met verschillende faciliteiten een levendige plek voor zowel bewoners, als werknemers. Er komt een groene bostuin en langs het water wordt een waterfront met getrapte terrassen gerealiseerd. De gevels van bestaan uit panelen van glas en bronskleurig ogend aluminium. In de transparante plint komen gemengde functies, ondergronds worden parkeerplaatsen en op de begane grond een fietsenstalling gerealiseerd.

Complex puzzelwerk

De integratie tussen de nieuwe en bestaande bouw was de grootste uitdaging. De twee gebouwen staan grotendeels op kolommen, waarvan een deel door de constructie van het bestaande gebouw eronder gaat. De funderingspalen voor het deel boven het bestaande gebouw worden door de oude keldervloer heen gemaakt, tussen de bestaande palen. Het meest complexe puzzelstuk is deze palen zo te positioneren, dat het bestaande gebouw en de fundering hier niet door worden beïnvloed. Samen met Crux Engineering is er aanvullend onderzoek gedaan om te kijken wat er nog mogelijk was in de afstand tussen de palen. Dat heeft ons uiteindelijk meer speelruimte opgeleverd.

Constructieve oplossingen

Om de constructie van willekeurig geplaatste sparingen in het ontwerp mogelijk te maken, is er, voor de plaatberekeningen van de wanden met sparingen, gebruik gemaakt van SCIA Engineer. De vloeren en wanden van de nieuwbouw zijn van beton. Er is gezocht naar de juiste plaatdikte van de breedplaatvloeren zo min mogelijk onderstempeling toe te passen tussen de prefab badkamers. Dat verhoogt de bouwsnelheid, maar heeft wel iets extra gevergd van de detaillering rond het opleggen van de schil. De staalconstructie behelst twee grote tafels van 17 m hoog. De constructie bestaat uit samengestelde kokerprofielen, die geprefabriceerd worden. Hierdoor is het laswerk op de bouw minimaal. Onder de stalen kolommen staan grote poeren, zowel buiten als binnen in het bestaande gebouw. De poeren in het bestaande gebouw worden gemaakt in de beperkte hoogte van de bestaande kelder. Daardoor zijn er geen grote sparingen in de begane-grondvloer nodig, blijft het bestaande gebouw intact en zijn tijdens de uitvoering geen extra verstevigingen nodig.

Rainproof

Het project is ‘rainproof’ ontworpen; regenwater wordt lokaal opgevangen en vastgehouden in speciaal ontworpen infiltratiestroken en ondergrondse waterbuffers. Naast de bestaande bomen worden zestig nieuwe exemplaren en nog eens tweeduizend vierkante meter aan andere beplanting gerealiseerd.