Hyde Park Kensington

Hoofddorp - Haarlemmermeer

Opdrachtgever
Snippe Projecten
Architecten
Barcode Architects
Functie
Wonen, parkeren en commerciële ruimte
Onze rol
Hoofdconstructeur
(coördinerend, ontwerpend en deelconstructeur)

Betaalbaar wonen zonder compromissen in kwaliteit en design

Het nieuwe stadse blok Kensington, dichtbij het station van Hoofddorp, telt zo’n 237 woningen. Het is een groene en levendige wijk en ligt op een ideale centrale locatie in Metropoolregio Amsterdam. Het blok kenmerkt zich door verschillende groottes en buitenruimtes. Kensington telt in totaal zeven verschillende ‘huizen’, die ieder een eigen identiteit en materialisatie hebben, maar gezamenlijk toch een mooi geheel vormen.

237

woningen

28.600

2023

oplevering

Levendigheid

Op straatniveau worden entrees tot de woningen afgewisseld met winkels en horecagelegenheden, zodat hier levendigheid ontstaat. Aan de binnenzijde bevindt zich een grote Hoftuin. Op meerdere plekken in het blok geven grote openingen in het gebouw toegang tot de binnenplaats. Zo ontstaan allerlei routes in en door het blok.

Constructieve uitdaging

De grondopbouw in Hoofddorp maakt het ontwerpen van een volwaardige ondergrondse kelderlaag lastiger. Door de hoge grondwaterstand in combinatie met de afwezigheid van een goed ontwikkelde kleilaag, bleek extra aandacht voor het krachtenspel in de betonbak dan ook noodzakelijk. Naast de kelderlaag hebben we ook constructieve oplossingen bedacht voor de ‘bits’ en ‘setbacks’ in de gevel van de bovenbouw van het blok, zonder verlies van transparantie. En ook de vele trapsgewijze terraswoningen vroegen om extra aandacht, omdat ze een halve beuk breed waren. Door met lichte materialen te werken kon ook hier de belastingen afgedragen worden, zonder grote aanpassingen te hoeven maken aan het betonskelet.

Duurzaamheid

Het blok wordt voorzien van een warmte-koudeopslag, de binnenplaats doet gelijktijdig dienst als waterbuffer en het groen op de dakterrassen voert overvloedige regen vertraagd af. Oplaadpunten voor elektrische auto’s, ruime fietsenstallingen op strategische plekken en goede OV-voorzieningen moeten duurzaam vervoer stimuleren.