Hermitage

Amsterdam

Opdrachtgever
Stichting Hermitage aan de Amstel
Architecten
Hans van Heeswijk Architecten
Images | Luuk Kramer
Functie
Museum
Onze rol
Hoofdconstructeur
(coördinerend, ontwerpend en deelconstructeur)

Internationaal museum aan de Amstel

De verbouwing van het voormalig verpleeghuis ‘Amstelhof’ tot Museum Hermitage aan de Amstel was een constructief complex project. Het Amstelhof heeft 324 jaar dienst gedaan als verzorgingshuis voor ouderen, ligt midden in Amsterdam en vormt een schakel in de serie openbare gebouwen aan de Amstel: de Stopera, Hermitage, Theater Carré en het Amstelhotel. Van Rossum is, de afgelopen decennia, bij al deze projecten betrokken geweest.

Rijksmonument

Museum

2009

oplevering

Behoud monumentaal karakter

Het Amstelhof heeft 324 jaar gediend voor zorg aan ouderen. In de jaren ’70 heeft een verbouwing plaatsgevonden waarbij de fundering al hersteld was. Om het gebouw geschikt te maken voor zijn nieuwe functie was een ingrijpende verbouwing nodig en is de veranderlijke belasting verhoogd. Voor de delen van de betonconstructie die niet voldeden, heeft Van Rossum een oplossing bedacht, die het behoud van het monumentale karakter waarborgt. Bijna alle vloeren zijn versterkt en, waar nodig, zijn extra palen aangebracht.

Constructieve doorbraken

De hele indeling van het gebouw is gewijzigd. Van een gebouw met kleine vertrekken en veel gangen naar een gebouw met grote open ruimtes met o.a. de entreefoyer, een auditorium en een café-restaurant. Ook de indeling van de 2 tentoonstellingsvleugels is nieuw. Constructief dus een groot aantal doorbraken in de dragende wanden met stalen portalen, maar ook in de vloeren.