Havana Almere-Duin

Almere

Opdrachtgever
Amvest
Architecten
Klunder Architecten
Functie
wonen, horeca & parkeren
Onze rol
Hoofdconstructeur
(coördinerend, ontwerpend en deelconstructeur)

Direct efficiënt ontwerp na variantenstudie in de VO-fase

Direct aan het IJmeer – met Almere in de rug en zicht op Amsterdam – vind je Duin. Een uniek stuk stad gemaakt in een nieuw duinlandschap. Deze prachtige wijk combineert wonen, werken en recreëren, met echte duinen, bossen en stranden.

Woontoren Havana, ontworpen door Klunder Architecten, is één van de laatste gebouwen in deelgebied Kop Zuid. De woontoren, van 70 meter hoog, biedt 13.260 m² aan woonruimte – in totaal 188 appartementen. Onder het duinlandschap wordt een deel winkelruimte gerealiseerd en een parkeerkelder van 3.750 m².

70

m. hoog

13.260

188

appartementen

Een bijzondere ontwikkeling

De ambitie om een woontoren neer te zetten die aansluit bij de huidige ontwikkeling en gebiedseisen van Almere-Duin, waarbij het duinlandschap goed aansluit om de woontoren en de parkeervoorziening volledig uit het zicht blijft, is met een logisch en helder constructie-ontwerp, samen met de kennis van Klunder en Koopmans, volbracht. 

Havana is een vrij slanke toren, waar de stabiliteitskern goed moest worden ingepast in de plattegronden. Torsie was een uitdaging in verband met het ontbreken van een kokervormige kern. De kern bestaat uit slechts een lange wand in één richting met dwarswanden in de andere richting.  

Constructieve bijdrage

Een variantenstudie in de VO-fase heeft ertoe geleid dat er, aan het eind van deze fase, direct een efficiënt ontwerp lag, waarbij het woonprogramma van Amvest goed afgestemd was op de stabiliserende wanden en draagstructuur.

Wegens voormalige samenwerkingen en de bekendheid en relatie met bouwtoezicht in Almere, inclusief de kennis van problematiek met palen in Duin, heeft Van Rossum de opdracht als hoofd- en ontwerpend constructeur t/m de TO-fase en uitwerkend constructeur vanaf de UO-fase, uitgevoerd.