BETON

Met betonconstructies is ontzettend veel mogelijk, vandaar dat deze techniek over het algemeen het meest wordt toegepast in de bouw. Door het slim inzetten van de juiste betoneigenschappen kan een optimale betonconstructie ontworpen worden. Hierbij geef je vorm aan het inzetten van hogere sterkteklassen om materiaalgebruik te optimaliseren en slank constructies te realiseren. Ook wordt er rekening gehouden met voorspanning waar grote overspanningen gerealiseerd worden en het toepassen van duurzame gerecyclede toeslagmaterialen waar mogelijk.

Betonconstructie Cooltoren Rotterdam

Houtconstructie ABN AMRO Amsterdam

HOUT

Met hout kunnen de meest vernieuwende constructies worden gerealiseerd en het heeft een lage milieu-footprint. Hout is namelijk een hernieuwbaar materiaal, slaat CO2 op en is relatief snel en eenvoudig te verwerken. Het materiaal is sterk en bij de juiste toepassing en voorzorgsmaatregelen brandveilig. Daarbij is het bij uitstek geschikt voor modulebouw en fabrieksmatige voorbereiding.

De uitdagingen voor bouwen in hout zijn vooral technisch van aard. Naast stijfheid is er ook aandacht voor trillingen, brandveiligheid en akoestiek. Ook de planning en bouwplaats-logistiek zijn anders. Het vraagt bovendien om een andere geometrie en een andere opbouw. Bij houtconstructies hanteren we uiterst nauwkeurige berekeningen, want elke kilo die teveel wordt gerekend kan direct tot een zwaardere constructie leiden.

Wij zien toekomst in toepassing van duurzame houtbouw. Hout is een toekomstbestendig bouwmateriaal en levert veel voordelen op, die relevant zijn voor de huidige woningbouw- en milieuvraagstukken.

STAAL

Eén van de grote voordelen bij het toepassen van staalconstructies is dat er een zeer snel bouwtempo kan worden behaald. Bovendien zijn staalconstructies eenvoudiger aan te passen, zelfs nog wanneer het al geplaatst is.

Daarbij is het een staalconstructie makkelijker te demonteren en opnieuw te gebruiken. Dit maakt staal dan ook een duurzaam constructiemateriaal. Echter is staal wel kostbaar en het heeft een minder goede warmte- en geluidsisolatie. Alle voor -en nadelen worden door ons in de ontwerpfase bij materiaalkeuzes afgewogen conform het programma van eisen.

Stalen ‘brug’ Pontsteiger Amsterdam

Hybride constructie Nhow Rai Hotel Amsterdam

HYBRIDE

Een hybride bouwconstructie is een constructie waarbij meerdere materialen en systemen worden toegepast. Door toepassing van een hybride bouwconstructie wordt er optimaal gebruik gemaakt van alle positieve eigenschappen van een materiaal, waarbij het eindresultaat een optimale samenwerking van materialen tot gevolg heeft, voor een geoptimaliseerde prijs.

In de ontwerpfase van een project worden alle materiaalvormen afgewogen in overleg met de opdrachtgever en conform het Programma van Eisen. Een mooi voorbeeld van een hybride project is het Nhow Rai Hotel waarbij een betonnen kern is toegepast en de driehoekige uitkragingen met een lichtgewicht stalen modules zijn gerealiseerd.

GLAS

Glas is een bruikbaar en duurzaam materiaal dat we op verschillende manieren in constructies toepassen. Het is mogelijk om hele constructies van glas te maken en dat wordt ook steeds vaker gedaan. Bij bouwen met glas is het belangrijk om zeer nauwkeurige constructieberekeningen te maken. Bovendien kan glas voor 100% gerecycled worden. Daarbij is het mogelijk om te spelen met licht en ruimte in een gebouw. Het maakt een gebouw transparant.

Apple Store Amsterdam