nhow RAI Hotel
nhow RAI Hotel
nhow RAI Hotel

NHOW RAI HOTEL

Het grootste hotel van de Benelux

Naast de RAI Amsterdam is inmiddels gestart met de bouw van het nhow Amsterdam RAI Hotel. Dit hotel met 650 kamers wordt het grootste hotel van de Benelux, met faciliteiten als een televisiestudio, skybar en restaurants. Het gebouw bestaat uit drie gestapelde volumes, en is in totaal 91 meter hoog en is ontworpen door architect OMA. De oplevering staat gepland in de zomer van 2019.

Het architectonisch ontwerp van het gebouw vraagt om grote uitkragingen, zonder zichtbare constructie in de gevel. Doordat de driehoekige volumes geroteerd ten opzichte van elkaar ontworpen zijn, verschillen de plattegronden sterk van elkaar. De punt van de verschillende driehoeken steekt 12,5 meter uit buiten de gevel van de onder- of bovenliggende driehoek. De constructieve uitkraging bedraagt ruim 16,5 meter.

Het gebouw wordt gerealiseerd in de gesloten driehoek tussen de RAI Amsterdam, de ring van Amsterdam (A10), de Europaboulevard en de Noord-Zuidlijn. Deze bouwlocatie vraagt om een grote aandacht voor de omgeving bij het maken van de bouwput. De uiteindelijke kelderconstructie die onder de hotel toren gerealiseerd wordt, wordt gebouwd op slechts één meter afstand van de noord-zuidlijn tunnel en sluit direct aan op het dijklichaam dat onder de A10 ligt en niet onderbroken mag worden.

Tags: Amsterdam, hoogbouw, hotel, parkeren / parkeergarage, sport, winkels, duurzaam, mixed use, leisure / horeca, Zuidas Amsterdam

Locatie Amsterdam
Opdrachtgever COD, Being Development
Architect OMA
Aannemer Pleijsierbouw, G&S Bouw BV
Start ontwerp 2014
Start bouw 2016
Oplevering 2019
Hoogte 91 meter
Functie hotel – 650 kamers, parkeergarage – 200 auto’s, wellness en retail / horeca
Rol Van Rossum hoofdconstructeur

nhow RAI Hotel

Hartstichting banner