NHOW RAI Hotel

Amsterdam

Opdrachtgever
COD, Being Development
Architecten
OMA
Functie
Hotel met 650 kamers, parkeergarage voor 200 auto’s, wellness & horeca
Onze rol
Hoofdconstructeur
(coördinerend, ontwerpend en deelconstructeur)

Spectaculaire verschijning op een complexe bouwlocatie

Het opvallende NHOW Amsterdam RAI hotel bestaat uit drie gestapelde volumes. Het bijzondere constructief ontwerp kenmerkt zich door grote uitkragingen, een minimaal zichtbare constructie en een complexe bouwlocatie.

Grootste hotel van Benelux

Het hotel telt 650 kamers was ten tijde van de oplevering het grootste hotel van de Benelux. Op de verschillende dakdelen zijn dakterrassen gerealiseerd. Het gebouw is in totaal 91 meter hoog.

Hotel

wellness & horeca

91

m. hoog

650

kamers

2019

oplevering

Driehoekige volumes

Doordat de driehoekige volumes geroteerd ten opzichte van elkaar ontworpen zijn, verschillen de plattegronden sterk van elkaar. De punt van de verschillende driehoeken steekt 12,5 meter uit, buiten de gevel van de onder- of bovenliggende driehoek. De constructieve uitkraging bedraagt ruim 16,5 meter.

Er is geen marge om extra hoogte te creëren voor een opvangconstructie per volume. De 91 meter gebouwhoogte is immers de maximale hoogte, omdat de gebouwlocatie op een aanvliegroute naar Schiphol ligt. Samen met de architect is er naar een oplossing gezocht, waarbij er, binnen de verspringende bouwkundige plattegronden, punten konden worden gevonden waar de constructie kon worden doorgezet.

Bouwputontwerp

De bouwlocatie vroeg een grote aandacht voor de omgeving bij het maken van de bouwput. De uiteindelijke kelder-constructie die onder de hoteltoren is gerealiseerd, is gebouwd op slechts één meter afstand van de noord-zuidlijn tunnel en sluit direct aan op het dijklichaam dat onder de a10 ligt en niet onderbroken mag worden.