nieuws-uva-bibliotheek2
nieuws-uva-bibliotheek3
nieuws-uva-bibliotheek4

Nieuws

Universiteitsbibliotheek ten behoeve van de Universiteit van Amsterdam

Wij zijn bijzonder trots de Europese aanbesteding te hebben gewonnen voor het “Advies constructies renovatie & nieuwbouw Universiteitsbibliotheek Binnenstad” t.b.v. de Universiteit van Amsterdam.
Van de 21 bureaus die zich in eerste instantie hebben aangemeld is uiteindelijk de keuze gevallen op Van Rossum na diverse selectierondes en een afrondende presentatie.

Totale omvang van de Universiteitsbibliotheek is circa 14.685 m2 bvo; waarvan bestaande monumentale gebouwen circa 8.000 m2 bvo.
De opdracht is het realiseren van een UB Binnenstad in de bestaande monumentale gebouwen Zusterhuis (deels) en Tweede Chirurgische Kliniek. De rest van het programma wordt in nieuwbouw gerealiseerd, door het overkappen van het binnenhof, een nieuwe 1-laagse (of deels 2-laagse) kelder onder een deel van de bestaande bebouwing en nieuwbouw op de bouwvlek hoek Nieuwe Doelenstraat/Binnen-gasthuisstraat, hiermee wordt de gevellijn in de Nieuwe Doelenstraat weer aangeheeld.

Met circa 30.000 studenten en 5.000 medewerkers behoort de Universiteit van Amsterdam tot de grote algemene universiteiten van Europa.
De Hogeschool van Amsterdam en de UvA bieden samen een breed en gevarieerd aanbod aan hoger onderwijs om aan de (internationale) vraag om meer hoger opgeleiden en versterking van de innovatiekracht van de economie tegemoet te komen.

Binnengasthuisterrein
In de komende jaren wordt de Faculteit der Geesteswetenschappen gehuisvest op en rond het Binnengasthuisterrein en Oudemanhuispoort in de bestaande UvA panden. De Universiteitsbibliotheek Binnenstad, het studiecentrum annex bibliotheek met de open toegankelijke collectie voor de geesteswetenschappen, komt ook op het BG-terrein.

Het Binnengasthuisterrein en haar directe omgeving maken deel uit van beschermd stadsgezicht en liggen in de bufferzone van de tot het Unesco Werelderfgoed gerekende grachtengordel. Het terrein zelf bestaat uit een ensemble van negentiende-eeuwse (woon)gebouwen met aan de rand zeventiende- en achttiende-eeuwse monumenten. De negentiende-eeuwse paviljoens staan zowel per gebouw als ensemble op de Rijksmonumentenlijst.

De UB Binnenstad krijgt een publieksfunctie. Naast bibliotheek wordt dit een studiecentrum waar onderwijs en onderzoek elkaar ontmoeten.

Opdrachtgever Universiteit van Amsterdam
Architecten Roberto Meyer – MVSA Architecten, André van Stigt – Architectenbureau Van Stigt
Technische installaties Valstar Simonis b.v.
Geotechniek CRUX Engineering b.v.
Brand-en bouwfysica en akoestiek Peutz b.v.

15-9-2013