nieuws-tue-potentiaal

Nieuws

Technische Universiteit Eindhoven – Universiteitsgebouw Potentiaal wordt omgebouwd tot een woontoren

Het plan van Dura Vermeer kwam als beste naar voren in de Europese aanbestedingsprocedure. Dura Vermeer gaat dan ook het zestien etages tellende TU/e-gebouw Potentiaal ombouwen tot een woontoren met circa 300 woonunits. Ook het aangrenzende gebouw Corona wordt gerenoveerd. Van Rossum is er natuurlijk trots op dat ook zij weer aan dit project kan en mag meewerken; samen met Dura Vermeer en architect Diederendirrix.

Begin 2015 draagt de TU/e Potentiaal en Corona over aan Dura Vermeer. De overeenkomst heeft een looptijd van 50 jaar. Huisvesting wordt gerealiseerd voor mensen betrokken bij het TU/e Science Park. Niet alleen voor studenten maar ook voor jonge buitenlandse onderzoekers. Ook komt er een restaurant, een café, kleine detailhandel en een fietsenstalling. De TU/e huurt ongeveer 3.000 m2 ruimte voor de cultuurverenigingen die aan de TU/e zijn verbonden. Deze zijn nu nog buiten de campus gevestigd. Door de renovatie worden de gebouwen duurzaam en energieneutraal. De exploitatie komt in handen van een derde partij, waarnaar Dura Vermeer nog op zoek gaat.

Om tot een compactere universiteit te komen met minder ruimtegebruik stoot TU/e Potentiaal en Corona af, als onderdeel van het project Campus 2020. Nu is de faculteit Electrical Engineering nog gehuisvest in de gebouwen. Eind dit jaar verhuist deze faculteit naar een nieuw gebouw.

TU/e Science Park
Het plan van Dura Vermeer sluit naadloos aan op het voornemen van de TU/e om de universiteitscampus te transformeren tot een Science Park, aldus de heer Van Ham, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de TU/e. Het moet een gebied worden voor onderwijs, wonen, ondernemen en sport.

Beeld: Diederendirrix

30-9-2014