proj-stadshart-nieuwegein-1
proj-stadshart-nieuwegein-2
proj-stadshart-nieuwegein-3
proj-stadshart-nieuwegein-4
proj-stadshart-nieuwegein-5
proj-stadshart-nieuwegein-6

WINKELCENTRUM STADSHART NIEUWEGEIN

Hinder voor de winkels en bezoekers tot een minimum beperkt

Een hoogstandje ten aanzien van constructief ontwerp en uitvoeringstechniek!

Het Stadshart Nieuwegein is de herontwikkeling en uitbreiding van het bestaande winkelcentrum City Plaza. Een van de grootste binnenstedelijke ontwikkelingen in Nederland van de laatste jaren. Een mix van nieuwbouw, uitbreiding en renovatie.
Het belangrijkste was dat het bestaande winkelcentrum altijd bereikbaar en geopend moest blijven.

Van Rossum heeft constructies uitgewerkt die in de uitvoering zodanig konden worden gemaakt dat de hinder voor de winkels en de bezoekers tot een minimum kon worden beperkt. De doorbraak door een drietal woonblokken, waarbij de draagstructuur over een aantal lagen is verwijderd, is constructief gezien bijzonder. Van Rossum heeft hiervoor een alternatieve draagconstructie gerealiseerd.

Door de combinatie van bestaande en nieuwe constructies is een zeer uitdagend ontwerp mogelijk geworden.

Tags: appartement / woningen, parkeren / parkeergarage, winkels, herbestemming / herontwikkeling, renovatie, mixed use, leisure / horeca

Locatie Nieuwegein
Opdrachtgever Stadshart Nieuwegein / Corio Vastgoedontwikkeling b.v.
Architect Architecten Cie (blok 1), Dok Architecten (blok 7 en 8), Greig and Stephenson (verbouwing City Plaza)
Bouwmanagement ABC Bouwmanagement (blok 1), DVP (blok 7 en 8), Munnik Bouwmanagement (verbouwing City Plaza)
Aannemer Heijmerink, Bunnik & JP van Eesteren, Rotterdam (blok 1), JP van Eesteren, Bunnik (blok 7 en 8), Van Zoelen, Utrecht (verbouwing City Plaza)
Start ontwerp 2005
Start bouw 2008 blok 1, 2010 verbouwing City Plaza, 2011 blok 7 en 8
Oplevering Blok 1 september 2009, blok 7 en 8 februari 2014 (algehele oplevering alle deelprojecten)
Oppervlak 17.500 m2 winkels (blok 1), 11.000 m2 winkels (blok 7 en 8), 163 appartementen (blok 1), 38 appartementen (blok 7 en 8), 88 parkeerplaatsen in verdiepte parkeergarage (blok 1), 150 parkeerplaatsen in verdiepte parkeergarage (blok 7 en 8)
Functie Winkels en wonen
Rol Van Rossum Hoofdconstructeur (voor alle deelprojecten)

W/C/ Nieuwegein

Hartstichting banner