proj-valley-amsterdam-1
proj-valley-amsterdam-3
proj-valley-amsterdam-2
proj-valley-amsterdam-4

VALLEY AMSTERDAM

Duurzaamheid en gezond werken en wonen staat centraal

In dit iconische gebouw aan de Zuidas in Amsterdam, bestaande uit drie torens komen 196 huur appartementen variërend in grootte van 55 tot 700 m2. De hoogste toren wordt ca. 100 meter hoog. De naam Valley is ontleend aan het landschap dat over het gebouw loopt, dat doet denken aan een vallei.

Voor een groot deel zal Valley publiek toegankelijk zijn. Dwars door en over het gebouw lopen de openbare ruimtes. Vanaf straatniveau loopt een voetpad langs de verschillende retail functies, terrassen en daktuinen naar de centraal gelegen vallei. Publiek toegankelijk wordt ook ‘the Grotto’, een grote binnenruimte.

De constructieve opzet is gebaseerd op logica en repetitie en een grid van 8.10 m x 8.10 m op alle bouwlagen in deze groene gebouwen met een bijna verticaal landschap. Het basisvolume (de eerste zeven bouwlagen vanaf maaiveld) bestaat uit een betonnen kolommen- en balkenstructuur met dragende gevels en centraal geplaatste betonkernen om de benodigde stabiliteit te waarborgen. De gekozen opzet geeft ook optimale flexibiliteit voor een mogelijke transformatie naar andere functies.

OVG verwerkt de nieuwste generatie ‘smart technologies’ toepassingen in de kantoorruimtes in Valley. Voorbeelden zijn IP-based Building Automation systemen en diverse sensoren die het gebruik monitoren. Dit zorgt voor nauwkeurige bezettingsgegevens waarmee o.m. verlichting, schoonmaak, energie en het onderhoud van installaties precies kunnen worden afgestemd op het daadwerkelijke gebruik. In het gebouw worden tevens de principes van Well certificering toegepast, deze Amerikaanse certificering richt zich op een gezonde kantoor omgeving.

Valley – gecertificeerd met BREEAM NL excellent!

Tags: Amsterdam, appartement / woningen, hoogbouw, kantoorgebouw / kantoren, parkeren / parkeergarage, winkels, duurzaam, mixed use, leisure / horeca, Zuidas Amsterdam

Opdrachtgever OVG Real Estate
Investeerder RJB Group of Companies
Architect MVRDV
Landschapsarchitect Piet Oudolf, Deltavormgroep
Aannemer G&S Bouw en Boele & Van Eesteren
Adviseur installaties De Bosman Bedrijven
Adviseur bouwfysica DGMR
Adviseur bouwkosten BBN adviseurs
Start bouw november 2017
Oplevering medio 2021
Oppervlak 75.000 m2 mixed use bestaande uit 3 torens, 3-laagse ondergrondse parkeergarage
Functie wonen, retail, kantoren, horeca, sky bar en culturele voorzieningen
Locatie Beethovenstraat Amsterdam
Rol Van Rossum hoofdconstructeur

Valley Amsterdam

Hartstichting banner