TNT GREEN OFFICE

Het TNT Green Office is het meest duurzame kantoorgebouw van West-Europa

Het TNT Green Office is het meest duurzame kantoorgebouw van West-Europa. Het heeft een Leed Platina label, de hoogste score binnen dit Amerikaanse duurzaamheidslabel.

De gebouwstructuur is opgebouwd vanuit een efficiënte parkeergarage met maximale indelingsflexibiliteit. Ons ondergronds beheersbare drainage model heeft de vorm van het gebouw bepaald.

Zo ontstond een ‘eenvoudige’ en heldere constructie. Om zo te kunnen werken was het vertrouwen van architect Paul de Ruiter in Van Rossum natuurlijk essentieel.

Er ontstond een super flexibel gebouw, vooral vanwege de grote overspanning van de vloeren. De half verdiepte parkeergarage is uitgevoerd als een drainage garage met bestrating. Vanwege de bouwsnelheid en bouwkosten is gekozen voor een volledig prefab draagstructuur bestaand uit een kolommen balkenstructuur, samengevoegd tot pi-frames vanwege de bouwsnelheid, met een kanaalplaatvloer die 16,2 meter overspant.

Kenmerkend is het grote centrale atrium waar het gebouw in een U-vorm omheen is ontworpen. Het dak van het atrium wordt gevormd door gelamineerde houten liggers die zoals gezegd 16,2 meter overspannen. De enige gesloten elementen binnen de plattegrond zijn de elementen die voor verticaal transport zijn bedoeld. Deze hebben we ontworpen als stabiliserende elementen, waardoor in de plattegronden en in de gevels optimale flexibiliteit ontstaat.

Qua gebruik van het gebouw zijn er geen beperkingen. Het is een heel ruim, open gebouw. Door de mogelijkheden van functieverandering en een alternatieve indeling wordt de levensduur van het gebouw aanzienlijk verlengt. Ook gebruikt het gebouw zeer weinig energie. In de fundering hebben we voor 75% gebruik gemaakt van gerecycled materiaal. In het hele casco is dit voor 20% gebeurd.

Zo was Van Rossum actief betrokken bij het ontstaan van een ultra duurzaam gebouw en bleek het onderliggende constructie concept van grote invloed op de uitzonderlijke prestaties van dit gebouw.

Tags: kantoorgebouw / kantoren, parkeren / parkeergarage, duurzaam

Locatie Hoofddorp, Beukenhorst zuid
Opdrachtgever Triodos / OVG
Architect Architectenbureau Paul de Ruiter
Aannemer Boele & Van Eesteren
Start ontwerp Maart 2007
Oplevering Februari 2011
Oppervlak 17.250 m2 (exclusief half verdiepte garage)
Functie Kantoorgebouw
Rol Van Rossum Hoofdconstructeur

TNT Green Office

Hartstichting banner