STEDELIJK MUSEUM

De durf om een probleem rigoreus op te lossen

Het Stedelijk vormde een enorme constructieve uitdaging! Van Rossum werd gevraagd de uitwerking en de detaillering van de staalconstructie over te nemen van een door de onderaannemer uitgewerkt alternatief t.o.v. het besteksontwerp. Er bleken fouten te zitten in het door de onderaannemer uitgewerkte alternatief. Ook was er achterstand in de planning.

Van Rossum werd vervolgens door de aannemer gevraagd om de rol van coördinerend en uitwerkend constructeur op zich te nemen. Als eerste is een plan van aanpak geschreven en zijn maatgevende onderdelen met eenvoudige rekenmethodieken gecontroleerd. Via een inktvlekmethode is eerst de focus gelegd op de primaire onderdelen van het gebouw en vervolgens op de minder belangrijke onderdelen. Op die manier werd het proces weer beheersbaar. Vervolgens is met een 3D rekenmodel in combinatie met een 3D tekenmodel aangetoond dat met het reeds bestelde staal, het toch mogelijk was het ontwerp te realiseren. Het reeds geplaatste staal is teruggebracht naar de fabriek voor de nodige aanpassingen. Tijdens de verdere uitwerking van het stalen skelet is ook de afstemming tussen de bijzondere gevel en de staalconstructie in samenwerking met Solico nauwgezet uitgewerkt.

Behalve onze technische kennis ging het hier om procesinzicht en de durf om een probleem (waar iedereen in de media over sprak!) rigoureus op te lossen. Alleen zo was het mogelijk om dit bijzondere gebouw te realiseren. Natuurlijk zijn we trots op het nieuwe Stedelijk; met de prachtige tentoonstellingsruimten en de ‘zwevende’ overkapping op slechts 6 steunpunten.

Tags: Amsterdam, museum, leisure / horeca

Locatie Amsterdam
Opdrachtgever Gemeente Amsterdam
Architect Benthem Crouwel architecten, Mels Crouwel
Aannemer Volker Wessels (na faillissement Midreth)
(opdrachtgever voor Van Rossum is Midreth en later Volker Wessels)
Hoofdconstructeur Arup
Adviseur installaties Huisman & Van Muijen
Start ontwerp 2004
Start bouw 2010
Oplevering September 2011
Oppervlak plein 2.550 m2, expositieruimte nieuwbouw ca. 12.000 m2, totale expositieruimte 25.690 m2
Functie Museum
Rol Van Rossum Uitwerken en detailleren van het alternatief van de constructie van de nieuwbouw

Stedelijk Museum

Hartstichting banner