PONTSTEIGER AMSTERDAM

In het IJ in Amsterdam verrijst dit prachtige gebouw!

Dit complexe project waar tussen twee torens van 91 meter hoog een “brug” wordt gehangen wordt gebouwd in het IJ in Amsterdam. Na een gewonnen prijsvraag door de architect is Van Rossum benaderd voor de verdere uitwerking vanwege de ervaring met hoogbouw en ontwerpen in prefab beton.

Het gebouw bestaat uit twee delen: de laagbouw en de hoogbouw. Voor de hoogbouw is een ontwerp gemaakt dat bestaat uit prefab binnenwanden en een dragende prefab gevel. Zo kan een bouwsnelheid van één verdieping per week gehaald worden. Door de grote windbelasting op het gebouw was stabiliteit maatgevend voor het ontwerp.

De brugconstructie tussen beide torens bestaat uit vier stalen vakwerkspanten, voor deze spanten is een tweede draagweg gewaarborgd. De spanten zijn zo ontworpen dat elke staaf individueel kan wegvallen zonder dat dit tot bezwijken van de rest van de constructie lijdt. Om te voorkomen dat de vakwerkspanten worden ingeklemd tussen beide torens is als oplegging een zuiver scharnier ontworpen. Dat laat de rotatie van de vakwerkspanten volledig vrij.

Door de grote verschillen in de belastingen tussen hoog- en laagbouw is er voor gekozen om de laagbouw op de tweede zandlaag, en de hoogbouw op de derde zandlaag te funderen. Zo kunnen eveneens de te verwachten zettingsverschillen geminimaliseerd worden.

Het project is door Van Rossum volledig in BIM uitgewerkt. Vanaf het definitief ontwerp is in een gezamenlijk model met de architect en installateur gewerkt om zo de ontwerpen op elkaar af te stemmen en toekomstige bouwfouten te voorkomen. De co-makers werken vanuit dit BIM-model en de modellen van deze co-makers kunnen direct in het BIM model worden “geclashed” om eventuele fouten op te sporen.

Foto’s: Egbert de Boer

Tags: Amsterdam, appartement / woningen, hoogbouw, parkeren / parkeergarage, leisure / horeca, woontoren

Locatie Amsterdam, Het IJ
Opdrachtgever Dura Vermeer / De Nijs, New Cheese Development
Architect Arons & Gelauff architecten
Adviseur installaties Hiensch
Aannemer Dura Vermeer / De Nijs
Start ontwerp 2012 (eind 2012 tijdelijk stilgelegd tot juni 2014)
Start bouw 2015
Oplevering 2018
Oppervlakte ca. 65.000 m2
Functie Woningen Horeca en
parkeren (bg / -1)
Rol Van Rossum Hoodfconstructeur

Pontsteiger

Hartstichting banner