proj-parkeergarage-noorderstraat

PARKEERGARAGE NOORDERSTRAAT

Optimalisatie en vergroting van efficiëntie

Deze parkeergarage verdiende optimalisatie en daarmee enige aanpassingen. Voordat dit uitgevoerd werd is Van Rossum gevraagd hier gedegen onderzoek naar te doen.

De garage is getoetst aan de norm NEN 2443. De uitkomsten worden puntsgewijs in een rapportage weergegeven en toegelicht. De meeste onderdelen die aan de orde komen zijn afstand van kolommen, parkeervak-afmetingen, parkeerwegbreedte, vrije hoogte, in- en uitrit, hellingbaan en de algehele routing. Uiteindelijk vindt dan ook een test plaats met een rijcurve programma.

Door ontwerp en toetsing van parkeergarages volgens NEN 2443 kan het gebruiksgemak worden geoptimaliseerd en de efficiëntie vergroot. Het resultaat is dan een garage met een optimaal aantal parkeerplaatsen en een betere opbrengst per parkeerplaats.

De nieuwste versie van NEN 2443 wordt medio 2013 verwacht.

Tags: Amsterdam, parkeren / parkeergarage

Locatie Amsterdam
Opdrachtgever en architect De Koning & Partners b.v.
Start ontwerp eind 2006
Project oppervlak
ca. 1.400 m2
Functie
parkeergarage met 68 parkeerplaatsen
Rol Van Rossum toetsing en advies optimalisatie garage

Garage Noorderstraat

Hartstichting banner