PAKHUIS DE ZWIJGER

Van Rossum heeft met dit gebouw bewezen qua renovatietechnieken tot de top te behoren

Van Rossum bedacht hier het renovatie-concept dat paste binnen de financiële kaders en hetgeen technisch haalbaar was. Door Pakhuis de Zwijger heen is een weg en een brug gebouwd. Vanwege een eerdere constructieve ingreep was het gebouw zelf eigenlijk niet meer bereikbaar. Het was daarom belangrijk om de mogelijkheden goed te analyseren waarmee Pakhuis de Zwijger weer vitaal gemaakt kon worden.

Daarvoor was het nodig om helder te communiceren met de betrokken architect. Ook de uitvoeringstechnische aspecten waren uitdagend. Van Rossum heeft daarom een aantal ‘lezingen’ gegeven aan de bouwvakkers om uitleg te geven hoe hier te werk te gaan.

In tegenstelling tot een voorgaand ontwerp besloten we vooral volume te creëren boven de weg in plaats van vloeren. Hierdoor konden we de belasting beperken. Dat was ook nodig gezien de beperkte hoogte van de constructie. Daarnaast is door middel van voorspanning de oorspronkelijke draagstructuur hersteld. Boven de weg is een driedimensionaal vakwerkspant gerealiseerd die de bovenliggende verdiepingen draagt.

De gehele constructie is volledig afgestemd op de (nieuwe) functies van het gebouw. Hierdoor werd Pakhuis de Zwijger weer volledig bruikbaar.

Artikel nationale renovatieprijs 2007

 

Tags: Amsterdam, herbestemming / herontwikkeling, renovatie, mixed use, leisure / horeca

Locatie Amsterdam
Opdrachtgever Stadsherstel Amsterdam n.v.
Architect Architectenburo J. Van Stigt; Andre van Stigt
Aannemer Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen b.v.
Start realisatie Maart 2005
Oplevering Eind 2006
Oppervlakte Ca. 5000 m2
Functie Cultureel centrum, muziekgebouw platform voor creatie en innovatie
Rol Van Rossum Hoofdconstructeur

Pakhuis de Zwijger

Hartstichting banner