OVERBOSCH

11 lagen hoog met een grote ondergrondse parkeergarage

Het gaat hier om een ‘oud’ bejaardentehuis uit de jaren ’60 dat niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Stichting St. Jacob is de eigenaar van het pand en wordt ook weer eigenaar van het nieuwe gebouw.

De capaciteit wordt uitgebreid tot ca. 100 appartementen die verhuurd worden met medische voorzieningen. Het gebouw wordt 11 lagen hoog met een grote ondergrondse parkeergarage. Hiervoor heeft Van Rossum het inrichtingsplan gemaakt.

Allereerst heeft Van Rossum de vooronderzoeken voor de sloop geregeld, o.a. asbest-onderzoek type A en B. Verder zijn de benodigde vergunningen aangevraagd. Het sloop bestek is aanbesteed en de uitvoerende aannemer is met directievoering en toezicht door ons begeleid.

Er moest hier 30.000 m3 zand afgevoerd worden. Goed, schoon zand, dat tegen een juiste prijs is verkocht.

Van Rossum heeft het ontwerp gemaakt voor de hele inrichting van het gebied. Belangrijk voor ons was om de netto kosten voor de opdrachtgever zo beperkt mogelijk te houden. Dit is ons goed afgegaan.

Naar verwachting kan een ieder medio 2014 het resultaat zelf aanschouwen.

Tags: appartement / woningen, parkeren / parkeergarage, zorg, herbestemming / herontwikkeling

Locatie Heemstede
Opdrachtgever AM Wonen Stichting St. Jacob
Architect Vista
Aannemer Sloop Bottelier, Civiel Van Gelder
Start ontwerp 2009/2010
Start sloop Juni 2012
Uitvoering 2013
Oplevering Medio 2014
Gebied oppervlak 12.000 m2
Oude functie Bejaardentehuis
Nieuwe functie Zorg-appartementen, inclusief ondergrondse parkeergarage
Rol Van Rossum Ontwerp inrichting van het gebied, bouw- en woonrijp-maken, sloop bestek, asbestonderzoeken, aanbestedingen sloop en civiel, verkeerstechnisch ontwerp parkeergarage, directievoering en toezicht

Overbosch

Hartstichting banner