OOSTEREILAND

De historische waarde is behouden gebleven

Het Oostereiland in Hoorn is lang een heet hangijzer geweest voor de gemeente. Van Rossum speelde al tijdens het voortraject een rol in het mogelijk maken van een vruchtbare maatschappelijke discussie over de renovatie van deze beeldbepalende locatie in de stad. Daarna hebben we de rol van constructeur opgepakt. Van Rossum is vanaf de beginfase van het architectonisch ontwerp nauw betrokken geweest. Zo hebben we er voor kunnen zorgen dat het project financieel mogelijk werd.

Het complex bestaat uit in totaal 6 afzonderlijke bouwdelen. Het gebouw is volledig gerenoveerd. Vanwege verzakkingen en scheurvorming in de gevels heeft bij alle bouwdelen funderingsherstel plaats gevonden. We hebben een nieuwe betonvloer op schroefinjectiepalen ingekast in de bouwmuren. Deze draagt op die manier de gebouwen van de verschillende bouwdelen. Binnen de bestaande gecontroleerde en versterkte vloeren zijn de nieuwe functies ingepast. Ook alle spanten zijn gerenoveerd. Een goede samenwerking met de aannemer was hierin erg belangrijk.

Als Van Rossum hebben we de uitgangspunten vastgesteld voor alles wat er nieuw werd gerealiseerd in het gebouw. Daarbij was de opgave: zo min mogelijk nieuw en als dit wel nodig was zo licht mogelijk. Deze lichtheid was cruciaal. Alleen zo was het mogelijk gebruik te maken van de bestaande constructie. Daarmee hebben we ervoor gezorgd dat het hier kon blijven gaan om een herstel van het bestaande gebouw. Zo is de historische waarde behouden gebleven.

Tags: appartement / woningen, kantoorgebouw / kantoren, museum, herbestemming / herontwikkeling, renovatie, mixed use, leisure / horeca, monument

Locatie Hoorn
Opdrachtgever Gemeente Hoorn
Architect TPAHG Architecten
Aannemer Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen b.v.
Adviseurs Bouwmanagement – BBA
Start ontwerp 2009
Start bouw 2010
Oplevering 2011
Huidige functie Wonen, kantoor, bioscoop, museum, gebouw is rijksmonument, cultureel erfgoed
Voormalige functie Gevangenis
Rol Van Rossum Hoofdconstructeur met specifieke kennis van renovatie en restauratie projecten

Oostereiland

Hartstichting banner