Scholencampus Arnhem

Arnhem

Opdrachtgever
De Onderwijsspecialisten Arnhem
Architecten
Theo Kupers Architecten
Images | Copyright Theo Kupers Architecten
Functie
Scholencampus
Onze rol
Hoofdconstructeur
(coördinerend, ontwerpend en deelconstructeur)

Twee scholen voor speciaal onderwijs met sporthal

De onderwijscampus aan de Bethaniënstraat omvat drie deelprojecten: een renovatie met nieuwbouw uitbereiding van het Briant College, een nieuwbouwlocatie voor De Ommezwaai en een Sporthal. Door de opzet in losse gebouwen zijn de zelfstandigheid en eigen identiteit van de verschillende organisaties gegarandeerd, maar wordt samenwerking gestimuleerd.

Het sportgebouw wordt buiten schooltijden gebruikt door de wijk, evenals het sportplein dat ervoor is gesitueerd.

Van Rossum heeft het constructieve ontwerp van zowel de nieuwbouw, als de renovatie ontworpen en de verdere engineering uitgewerkt. Er is een open constructie ontworpen, zodat de huidige indeling van lokalen in de toekomst kan worden gevarieerd en het gebouw flexibel kan worden gebruikt.

6750

campus

drie deelprojecten

De Ommezwaai

De Ommezwaai is een basisschool bestaande uit 14 groepsruimten verdeeld over twee bouwlagen, georganiseerd rondom een centraal gelegen aula. Diverse lokalen en ateliers bevinden zich, samen met het grote dakterras op de eerste verdieping. Therapieruimten op de begane grond zijn in een eigen domein direct nabij de hoofdentree geplaatst. De korte routes van de groepsruimtes naar speelpleinen zijn zo doordacht dat de loop naar het buiten spelen zo min mogelijk overlast oplevert. Spreek- en concentratieruimtes bevinden zich op strategische plekken in het gebouw.

Briant College

Briant College is een school voor speciaal voortgezet onderwijs en bevindt zich in een bestaand gebouw dat wordt uitgebreid en intern gereorganiseerd. Een bestaand schoolgebouw wordt uitgebreid en aangepast aan de noden voor hedendaags (voortgezet speciaal) onderwijs. De interne organisatie van de bestaande gangen wordt gereorganiseerd in verschillende clusters en een grand café en innovatielab toegevoegd. Op de begane grond bevinden zich de beroepsgerichte clusters. Spreek-, therapie- en concentratieruimtes bevinden zich op strategische plekken in het gebouw.

De sporthal

Het sportgebouw bevindt zich als een vrijstaand volume tussen de twee scholen waardoor het zowel scheidt als verbindt. De sporthal bestaat uit drie gymzalen die tot één grote zaal geschakeld kunnen worden. De zijde van het gebouw die aansluit op de openbare ruimte bestaat grotendeels uit grote glazen puien in een metselwerk gevel. Dit geeft het gebouw een elegant en open karakter. De goudkleurige cirkelvormige metalen afscheidingen rondom de buiten opgestelde luchtwarmtepompen dempen het geluid naar de omgeving.