proj-new-babylon-1
proj-new-babylon-2

NEW BABYLON

New Babylon prominent in gemoderniseerd station Den Haag

New Babylon is onderdeel van ‘Den Haag Nieuw Centraal’ (DHNC): de herontwikkeling van het stationsgebied in Den Haag. Het hele gebied rond het station wordt drastisch gemoderniseerd en daarbij neemt New Babylon een prominente plaats in.

New Babylon bestaat uit twee woon- en werktorens van 100 en 140 meter hoog en een aantal utiliteitsvolumes die het oude Babylon als het ware omarmen.

Het tunnelproces van de 100 meter hoge toren van New Babylon was qua kosten uit de hand gelopen. Fortress vroeg aan Van Rossum om voor de toren van 140 meter de constructie voor het tunnelproces te optimaliseren in tijd en kosten. Hiervoor hebben wij de stabiliteitsberekening opnieuw uitgevoerd en een op het tunnelproces toegespitst ontwerp uitgewerkt.

Een vermindering van stabiliteitselementen heeft geleid tot een toename van verhuurbaar oppervlak en dus een hogere opbrengst. Er ligt nu een ontwerp dat in tijd en kosten binnen budget zit.

Tags: appartement / woningen, hoogbouw, kantoorgebouw / kantoren, parkeren / parkeergarage, herbestemming / herontwikkeling, renovatie, mixed use, leisure / horeca, woontoren

Locatie Den Haag
Opdrachtgever Babylon Den Haag (samenwerking van Fortress en SNS Property Finance)
Architect Meyer en Van Schooten Architecten
Project Renovatie kantoren 20.000 m2, nieuwbouw kantoren 31.000 m2,  335 appartementen 53.000 m2, retail, hotel 18.000 m2,  parkeren 1.251 parkeerplaatsen
Start ontwerp 2003
Oplevering 2012
Hoogte torens 100 meter en 140 meter
Functie Kantoren, winkels, appartementen, restaurants, bioscoop
Rol Van Rossum Controlerend constructeur

New Babylon

Hartstichting banner