MARK Leidsche Rijn Utrecht
MARK Leidsche Rijn Utrecht
MARK Leidsche Rijn Utrecht

MARK – LEIDSCHE RIJN, UTRECHT

Nieuwe skyline Leidsche Rijn

MARK bestaat uit 3 woontorens, elk met een ‘verlichte kroon’ die refereert aan de geschiedenis van Leidsche Rijn als tuinbouwgebied. De kronen en de lagere daken fungeren als tuinbouwkassen, zodat de voedselproductie naadloos is geïntegreerd in het dagelijks leven van de bewoners.

De middelste en hoogste toren is ca. 140 meter hoog, de toren op het zuiden is ca. 80 meter en de noordertoren is ca. 100 meter.
De torens bestaan elk uit drie schijven en zijn verticaal verdeeld in drie lagen. De drie torens zijn zo gepositioneerd dat zij elkaar tegen lawaai beschermen, terwijl ze optimale bezonning op het plein en in de  appartementen mogelijk maken. De drie torens creëren een unieke dynamische compositie die een uniform en tegelijk gevarieerd silhouet vormen vanuit verschillende zichthoeken.

De architectuur is hoogwaardig, waarbij het woonkarakter benadrukt wordt door loggia’s, terrassen en balkons. Subtiele differentiaties tussen de verschillende architecten en hun bouwdelen drukken variaties uit binnen één collectieve taal.

De constructie van de torens is zo ontworpen dat een efficiente bouwmethodiek mogelijk is, die aansluit bij de wensen van de aannemer. De stabiliteit van de torens wordt gerealiseerd door stabiliteitswanden en een kern die optimaal in de bouwkundige woningplattegronden worden geïntegreerd.

Bovenin de middelste toren is een belangrijk openbaar programma ontwikkeld voor alle burgers van de stad. Dit deel van MARK is op afstand afl eesbaar en verschijnt in de vorm van drie verlichte kronen. Deze drie glazen prisma’s zijn of publiek toegankelijk of in gebruik als gemeenschappelijke (tuinbouw)kassen die Utrecht markeren als stad van het gezonde leven. De prisma’s kunnen in kleur worden verlicht bij bijzondere evenementen in de stad Utrecht.

Tags: Utrecht, woontoren, hoogbouw, mixed use

Locatie Leidsche Rijn, Utrecht
Opdrachtgevers Koopmans Bouwgroep | TBI, J.P. van Eesteren | TBI, Stadswaarde
Architecten Architekten Cie, KCAP, Geurst & Schultze
Aannemers Koopmans Bouwgroep | TBI, J.P. van Eesteren | TBI
Adviseurs Dietz Strategie & Communicatie, DGMR, Engie Energie, We Drive Solar
Ontwerp 2019
Hoogte ca. 140 meter (middelste toren), ca. 100 meter (noordertoren), ca. 80 meter (zuidertoren)
Oppervlakte 111.000 m²
Functie 279 sociale huurwoningen, 204 vrije sector huurwoningen, 242 koopwoningen, 125 zorgwoningen, horeca, fitness, zwembad, rooftop restaurant, commerciële voorzieningen
Rol Van Rossum Hoofdconstructeur

MARK Utrecht

Hartstichting banner