KLOKHUIS

Meer een kunstwerk dan een gebouw

Dit is een wel heel speciaal project, eigenlijk meer een kunstwerk dan een gebouw. Het gebouw is ontstaan door een prijsvraag uit te schrijven voor kinderen. Daarom was er sprake van een heel goed samenspel met de architect om zo tot een helder ontwerp te komen dat 100% voldeed aan de ideeën van de kinderen.

Het geheel ‘tilt’ zichzelf vanuit de aarde op. Dit door middel van een dragende ring van palen waarop een platform van voorgespannen beton ligt. Daarbovenop volgt een fragiele staalconstructie. De funderingspalen worden ook gebruikt als draagvlak. Zij hebben een stabiliserende werking vanuit het maaiveld omhoog naar het gebouw.

Om Het Klokhuis helemaal waar te maken zijn er verschillende constructiematerialen gebruikt. Zo’n ontmoeting van diverse materialen op een klein oppervlak vereist een gedegen kennis.

Tags: Almere, mixed use, leisure / horeca

Locatie Almere
Opdrachtgever Stichting KinderCasla
Architect Jord den Hollander
Aannemer Bouwbedrijf Moes
Start ontwerp 2011
Oplevering 2012
Oppervlak 400 m2
Functie Laat kinderen samen komen….
Rol Van Rossum Hoofdconstructeur, tot en met de laatste spijker

Klokhuis

Hartstichting banner