proj-de-werf-1
proj-de-werf-2

DE WERF

Diversiteit aan werkzaamheden

De locatie herbergde eerder het politiebureau. Dit werd gesloopt en op het terrein kwamen politie, brandweer en ambulance samen. Dit in combinatie met koopappartementen.

Van Rossum heeft hier diverse werkzaamheden verricht als adviseur op het gebied van bouw- en woonrijpmaken. Werkzaamheden bestonden uit milieukundig onderzoek, sloop pand, sanering, ontwerp riolering, nutstracé en blusvoorzieningen, overleg met overheden en nutsbedrijven, maaiveldinrichting, kostenraming, bestekken, begeleiding aanbesteding en afstemming bouwkundige en civiele werken.

Locatie Monnickendam
Opdrachtgever De Nijs projectontwikkeling
Architect FKG Architecten aan de Zaan BNA
Aannemer Bouwbedrijf M.J. De Nijs & Zn.
Project oppervlak ca. 6200 m2
Functie ontwikkeling van een politie/brandweer/ambulance centrum in combinatie met koopappartementen
Rol Van Rossum adviseur bouw- en woonrijp maken

De Werf

Hartstichting banner