proj-de-bazel-1
proj-de-bazel-2
proj-de-bazel-3
proj-de-bazel-4
proj-de-bazel-5
proj-de-bazel-6
proj-de-bazel-7

DE BAZEL

Verbouwing van het kantoorgebouw 'de Bazel' in de Vijzelstraat tot Gemeentearchief

Wij zijn vanaf de initiatieffase betrokken bij de verbouwing van het kantoorgebouw ‘de Bazel’ in de Vijzelstraat tot Gemeentearchief. Vanaf het begin was de eis voor de nuttige belasting van 10 kN/m² voor de vloeren conform de Archiefwet een belangrijk item. En in mindere mate de eis van brandwerendheid voor de hoofddraagconstructie.

Het strikt volgen van die eisen had nooit geleid tot een project. Wij zijn als constructief adviseur een discussie aangegaan met de provinciale archiefinspecteur die de plannen toetst en hebben zaken bespreekbaar gemaakt. In eerste instantie hebben wij voorgesteld om voor de huidige archieven een nuttige belasting te bepalen op basis van een stochastische benadering. Wij hebben voor de vier te onderscheiden archiefsoorten 128 steekproeven gedaan voor het gewicht van één meter archief. Op basis hiervan is de 5% belastingoverschrijding bepaald, zoals deze is omschreven in het bouwbesluit. Hierdoor kwamen wij tot een vloerbelasting van maximaal 4,5 kN/m², wat een aanzienlijke reductie was en waardoor het mogelijk was om het Gemeentearchief in dit monumentale pand te huizen. De provinciale archiefinspecteur heeft ons ontheffing verleend bij de toetsing van de wet.

Een ander niet onbelangrijk item is de brandwerendheid van 120 minuten voor de hoofddraagconstructie. Bij nieuwbouw wordt hier eenvoudig aan voldaan door de juiste dekking op het wapeningsstaal voor te schrijven. Bij bestaande bouw moet dit echter worden aangetoond. Allereerst is het van belang dat wordt vastgesteld wat verstaan wordt onder de hoofddraagconstructie, Het archief is tenslotte cultureel erfgoed. Na overweging kwamen wij tot de verticale structuur, bestaande uit kolommen en wanden en daarnaast de hoofdbalken. Het gehele gebouw, inclusief de kantoorlagen, zou worden gesprinklerd, waardoor een reductie van 30 minuten acceptabel werd geacht. De brandwerendheid eis werd verlaagd naar 90 minuten. De provinciale archiefinspecteur heeft deze visie voorgelegd aan een collega constructeur en deze kon zich vinden in onze zienswijze.

Tags: Amsterdam, kantoorgebouw / kantoren, herbestemming / herontwikkeling, renovatie

Opdrachtgever Gemeente Amsterdam
Eindgebruiker Gemeente Archief Amsterdam
Architect Claus en Kaan Architecten
Management Project Management Bureau
Plaats Uitvoering Amsterdam
Bruto vloeroppervlak 30.000 m²
Start realisatie  Januari 2005
Oplevering Medio 2006
Rol van Rossum Hoodconstructeur

De Bazel

Hartstichting banner