CRAEYENBURGH

Een goed plan voor de infra is van groot belang voor de uiteindelijke ontwikkeling

Van Rossum heeft dit plan economisch haalbaar kunnen maken door ervoor te zorgen dat de aannemer het project met slechts beperkt meerwerk kon uitvoeren.

Door het afbakenen van structuren en zoveel mogelijk vasthouden aan de uitgangspunten is gekomen tot een goed ontwerp. Aandacht voor een goed ontwerp levert in de uitvoering veel voordeel op.

Een onderdeel van het technisch ontwerp is de grondbalans. Door een uitgekiende grondbalans in samenhang met grondzettingen is de grondafvoer beperkt gebleven. Voor de bestrating heeft Van Rossum een ander voorstel gedaan om de kosten te beheersen.

Verder is voor het ontwerp van het rioleringsstelsel gezocht naar de meest economische oplossing. Door slimme systemen kunnen hierin veel kosten bespaard worden. Bijvoorbeeld door specifieke plaatsing van de pompputten waarbij persleidingen zorgen voor de verdere afvoer van afvalwater.

Een goed plan voor de infra is van groot belang voor de uiteindelijke ontwikkeling van het gebied en het eindresultaat.

Tags: appartement / woningen

Locatie Pijnacker-Nootdorp
Opdrachtgever AM Wonen Rotterdam
Landschapsarchitect Lodewijk Baljon – Amsterdam
Aannemer BAM Wegenbouw (voor de infra)
Start ontwerp 2003/2004
Oplevering 2013/2014
Gebied oppervlak 12 hectare
Functie Ontwikkeling van het terrein tot een waterrijk en groen woongebied; totaal 384 woningen
Rol Van Rossum Adviseur bouw- en woonrijp maken; in bouwteam coördinerende rol in ontwerpproces, inclusief en directievoering en toezicht

Craeyenburgh

Hartstichting banner