Brinktoren

Amsterdam

Opdrachtgever
DubbeLL
Xior | Ymere
Architecten
Mecanoo
Images | Mecanoo
Functie
Wonen, horeca, flexplekken, parkeren, buurtwinkels
Onze rol
Hoofdconstructeur
(coördinerend, ontwerpend en deelconstructeur)

Een verticale duurzame en bruisende buurt

De bijna 95 meter hoge markante woontoren wordt een groene, duurzame en bruisende verticale buurt met een grote diversiteit aan woningen voor een gevarieerde groep mensen. Het gebouw bestaat uit een commerciële plint (met buurthuis, horeca en bowlingbaan), zorgwoningen, sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen.

Het plan draagt bij aan een oplossing voor het nijpende tekort aan kwalitatieve en betaalbare huisvesting. Bovendien wordt er een brug geslagen met de voormalige arbeidersbuurt Van der Pekbuurt aan de andere kant van het Buiksloterkanaal. Er is bewust expliciet gekozen om géén koop of vrije sector huur te realiseren.

90

m. hoog

duurzaam

energieneutraal

2025

oplevering

Constructieve uitdaging

Ondanks de spannende vormgeving is er in samenwerking met het projectteam een optimale heldere constructie opzet bereikt die eenduidig is van fundatie tot aan de top. De draagstructuur bestaat uit geprefabriceerde betonelementen met breedplaatvloeren. Door het stabiliteitssyteem over de gehele breedte van het gebouw toe te passen kunnen wanddiktes beperkt blijven en ontstaat er een maximale GO opbrengst. De constructieve uitdagingen zitten hem in de belending, ondergrond en de beperkte bouwruimte.

Het gebouw staat direct naast een school waardoor veiligheidsaspecten meegenomen zijn in het ontwerp, met extra constructieve borging van de westgevel in alle stadia van het gebouw. De dragende wanden structuur is zoveel mogelijk ontworpen dat deze dragende elementen haaks op de school staan en daarmee bij een ongeluk niet op de school kunnen vallen.

Omdat de zettingen van het meer dan 90 meter hoge gebouw grote invloed hadden op de naastgelegen school is een fundatie ontworpen die deels op de derde en deels op de 2e zandlaag staan. Hiermee is de meest economische mix ontstaan tussen beperkte zakkingen en uitvoeringskosten.

Het bouwproject Brinktoren’ is een sluitstuk van een rij markante bouwwerken. De hierdoor beschikbare bouwruimte geeft beperkingen voor de uitvoeringsmethodiek binnen een drukke stedelijke omgeving. Om die reden is er zoveel mogelijk gekozen voor een prefab bouwwerk met zo min mogelijk transportbewegingen en opslag rondom de bouwplaats.

Energieneutrale woontoren

Het technisch concept van deze hoogbouw is duurzaam met een EPC-score van -0,01. De woningen worden verwarmd en gekoeld met een WKO-installatie. De energie wordt opgewekt met verticale zonnepanelen op de gevels en op het dak wordt een ‘powernest’ (windturbinecombinatie) geplaatst. Om te voorkomen dat de wind- en zonnestroom voor pieken op het net zorgen, worden de laadpalen in de parkeergarage bi-directioneel. De terrassen en daken zijn zogenaamde ‘polderdaken’, waardoor er waterberging kan plaatsvinden en er groene binnentuinen en dakterrassen worden gecreëerd.