ARENA VOETBALSTADION

De constructieve expertise van Van Rossum was hard nodig

De uitbreiding van het hoofdgebouw van het Arenastadion was een complexe opgave. De nieuwbouw moest aansluiten op de bestaande bebouwing. Voor een gedeelte kwam de nieuwbouw op een viaduct te staan met een andere eigenaar. Dat leidde tot complicaties; zowel technisch als financieel. Van Rossum heeft deze eigenaar weten te overtuigen van de haalbaarheid en veiligheid van het funderen van het nieuwe Arena gebouw op dit viaduct. Vervolgens hebben we de deelnemende partijen meegenomen in een aangepast ontwerptraject waarbij ook de budgetten scherp bewaakt werden. Tegelijk heeft Van Rossum het montageplan op deze moeilijke locatie gecoördineerd.

De constructieve expertise van Van Rossum was hard nodig om het nieuwe Arena gebouw mogelijk te maken, met name als het gaat om de bijzondere fundering. En we zijn er als Amsterdams bureau natuurlijk trots op dat we hebben kunnen bijdragen aan “onze” Arena.

Tags: Amsterdam, stadion, leisure / horeca

Locatie Amsterdam z.o.
Opdrachtgever Arena
Architect Van den Oever Zaaijer architecten b.v. , uitwerkend architect architect Soeters voor esthetisch advies
Aannemer Dura Vermeer
Adviseurs Bouwmanagement – DVP
Start ontwerp 2011
Oplevering 2e helft 2012
Functie Voetbalstadion / “event” locatie
Rol Van Rossum Hoofdconstructeur

Arena voetbalstadion

Hartstichting banner