APPLE STORE

Doorloop: van schets tot werktekeningen binnen 4 weken

Het Hirsch gebouw project bestond uit drie onderdelen: de winkels voor Apple en Mini, het herstellen van het casco en de ophangconstructie van de installaties. Hierdoor kon een groot deel van de bouwactiviteiten plaatsvinden voordat de vergunning werd verleend.

De belangrijkste vraag aan Van Rossum was of het mogelijk was om ruimte te creëren door bestaande kolommen te verwijderen. Bovendien was het heel belangrijk dat de Apple Store binnen zo kort mogelijke tijd open kon.

We hebben een slim plan gemaakt: reversibel construeren. Er is een constructie ontstaan die ook weer weggehaald kan worden in de toekomst, mocht Monumentenzorg daar bijvoorbeeld om vragen. Hierdoor was er geen bouwvergunning nodig en dat maakte het mogelijk om zeer snel te kunnen werken. (Dit alles uiteraard in goed overleg met Bouwtoezicht Amsterdam).

Naast de reversibele constructie zijn we ook bezig geweest met een aantal ‘onzichtbare opgaven’. Er werden bijvoorbeeld zeer hoge eisen gesteld aan de vloerbelasting. Maar vooral het zichtbare gedeelte vinden we een knap stukje werk. Er is een prachtige ruimte ontstaan en de glazen trap in de Apple store kent inmiddels bijna iedereen. Die glazen trap hebben we trouwens ook helemaal uitgerekend voor Apple. Bij Van Rossum beschikken we over mensen die gespecialiseerd zijn in glasconstructies.

Het meest opmerkelijke is de doorlooptijd. Binnen 4 weken van schets tot werktekeningen, inclusief staaldetaillering. Door onze aanpak is er uiteindelijk 3 tot 4 maanden tijd gewonnen in het traject. En hier gold in extreme mate dat tijd geld is. Apple kon het pand immers zeer snel betrekken.

Tags: Amsterdam, kantoorgebouw / kantorenwinkels, herbestemming / herontwikkeling, renovatie, monument

Locatie Hirsch gebouw, Leidseplein Amsterdam
Opdrachtgever Zweedse Stichting / eigenaar gebouw
Herontwikkelings-team Goed4U (bouwmanagement), Honhoff Vastgoed,
AGS Architecten, Studio C Architecten,
WHR installatieadviseurs en Van Rossum raadgevende ingenieurs
Aannemer Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen b.v.
Start ontwerp 2011
Start bouw 2011
Oplevering 2011
Oppervlak Apple Store 2.600 m2
Huidige functie gebouw Winkels en kantoren gebouw is gemeentemonument
Voormalige functie Kantoren, bioscoop
Rol Van Rossum Hoofdconstructeur
met specifieke kennis van renovatie en restauratie projecten

Apple Store

Hartstichting banner