PARAMETRISCH ONTWEPREN

Wij zetten onze parametrische ontwerpstudie regelmatig in, in de ontwerpstadia van projecten. Zo kunnen we in korte tijd veel alternatieven berekenen en vergelijken om tot een optimale ontwerpoplossing te komen. Naast het afwegen van alternatieven voor complexe geometrie en constructies, biedt parametrisch ontwerp ook mogelijkheden om modellen te visualiseren. Door onze uitgebreide ervaring met het schematiseren van de werkelijkheid tot een rekenmodel zijn wij in staat om met relatief grove modellen – en daarmee snelle modellen – de verschillen tussen varianten inzichtelijk te maken. Met deze snelle modellen kunnen de ontwerpbeslissingen op een gefundeerde manier genomen worden en is het mogelijk om snel te schakelen naar de vragen uit het ontwerpteam. Bijko­mend voordeel is dat deze rekenmodellen ook gebruikt kunnen worden om de constructie te visualiseren.

Door middels van een parametrische studie zijn wij in staat om in zeer korte tijd diverse ontwerpvarianten te vergelijken om tot een optimale oplossing voor het project te komen. Parameters als materiaalgebruik, krachten, gewenste openingen kunnen zo zeer snel worden gevarieerd en vergeleken. In onderstaande afbeeldingen wordt de geoptimaliseerde ontwerpoplossing voor een vakwerkspant met een overspanning van 20 meter weergegeven.

Parametrisch constructiemodel | Bluebeam
Geometrie | Rhinoceros en Scia Engineer
Opzet parametrisch model | Grasshopper