Planning

Door de grootte van onze organisatie is het opvangen van pieken in de werkdruk van een project eenvoudig op te lossen. Er zijn (bijna) geen werken waar wij de bottle-neck vormen. Veelal zijn het de gemeentelijke en interne goedkeuringsprocedures in de organisaties die de planning bepalen.

Voor een succesvolle voortgang van de werkzaamheden is het van belang dat alle betrokkenen voortdurend geïnformeerd zijn. Door met BIM te werken, is het mogelijk het proces in elke fase te bewaken en te zien of alle informatie de betrokkenen op tijd bereikt waardoor er geen beslispunten blijven liggen. Zo kunnen de architect en andere betrokkenen hun werk op tijd afmaken.

Als wij dit soort problemen signaleren dan zullen wij meteen aangeven waar de problemen liggen, wat de consequenties daarvan zijn en hoe ze op te lossen zijn. We zijn gewend voor de troepen uit te lopen en door middel van LEAN te komen tot een gezamenlijke planning van de activiteiten. Deze LEAN aanpak is vooral gebaseerd op de betrokkenheid die we als constructeurs hebben bij andere partijen, zoals adviseurs, bouwers, architecten, installateurs. Door pro-actief met de materie bezig te zijn kunnen planningsproblemen ruim voordat ze werkelijk optreden worden voorkomen. Planningsafspraken worden bijgehouden in het digitale projectplan zodat alle betrokkenen te allen tijde op de hoogte zijn van alle planningsafspraken.

Een constructieadviseur is eigenlijk van oudsher volgend. Maar tegenwoordig is het halen van een planning zo belangrijk geworden bij het maken van afspraken met huurders of beleggers en bij het inschatten van de financiële risico’s van een project, dat wij steeds sturend willen zijn in het voorbereidingstraject en uitvoeringsfase.

Wij worden bij projecten zelden meer geconfronteerd met een VO en DO dat gebouwd kan worden van goedgekeurde bouwtekeningen. Dat is het gevolg van steeds kortere voorbereidingstrajecten. Dit is een gegeven van deze tijd. Hier hebben wij ons op ingesteld. Wij zijn in staat om te voldoen aan deze wensen dankzij de grootte van ons bureau, de flexibele instelling van onze medewerkers en de kennis van de partners in het team. Wij zijn ons er volledig van bewust dat het halen van een planning in het voorbereidingstraject en tijdens de bouw van doorslaggevend belang is voor het succes van het project.