Personeel en opleiding

Onze interne organisatie wordt gedragen door onze medewerkers die actief zijn op basis van de visie van de directie voor wat betreft onze adviesrol. Een groot deel van onze medewerkers hebben wij zelf opgeleid. Wij zijn van mening dat we alleen daarmee voldoende kwaliteit in ons advieswerk kunnen waarborgen.

Een diploma alleen is niet voldoende voor een constructeur. Hier hoort ook praktijkervaring bij en niet alleen inhoudelijk, maar ook bij het managen van een  project vanuit constructieve optiek.

Gezien de constructieve veiligheid heeft een adviseur, constructeur of tekenaar een hoge mate van verantwoordelijkheid. Dit kan, naar onze mening, niet ingevuld worden met kortstondige contracten of gedetacheerden. Wij gaan voor vaste dienstverbanden die wij ook in tijden dat er minder opdrachten voor handen zijn, respecteren.

Een groot aantal medewerkers heeft een dienstverband van meer dan 15 jaar. Door een gestage groei is de laatste jaren jong personeel ingestroomd, waardoor er een ideale mix is van ervaring enerzijds en nieuwe knowhow bij het jongere personeel anderzijds.

Binnen Van Rossum wordt, vanwege onze visie op kwaliteit, veel aandacht besteed aan het opleiden van personeel. Dit gebeurt via opleidingen bij onder andere de Betonvereniging, Bouwen met Staal, HTI, HvA of door collega’s intern. Iedere werknemer die zijn of haar kennis wil verbreden, wordt daartoe in de gelegenheid gesteld. Onze medewerkers zijn zonder twijfel ons belangrijkste kapitaal!

Er vindt jaarlijks 1 gesprek plaats per werknemer.  Dit jaarlijkse gesprek is o.a. een belangrijk instrument om de ontwikkeling van werknemers te volgen, te sturen, en eventueel te corrigeren.

Alle beslissingen en wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden worden in samenspraak gedaan met de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad. De GOR telt een zestal leden en overleg tussen de GOR, directeur en PZ vindt zo’n zesmaal per jaar plaats.

De afdeling personeelszaken verzorgt de gehele gang van zaken aangaande het personeel, van instroom tot en met uitstroom.