Kwaliteit (ISO)

Van Rossum is ISO gecertificeerd sinds 2002. Na vele jaren werken volgens onze interne projectaanpak is de kwaliteit van ons advieswerk en onze organisatiegraad toegenomen en inmiddels wordt dit breed binnen ons bedrijf gedragen.

Wij hebben periodiek constructeurs- en tekenaarsvergaderingen waar kennis wordt gedeeld met elkaar door lezingen van derden of werkbezoeken. Hierdoor kan de kwaliteit van Van Rossum vooruitlopen op de ontwikkelingen in het vak. BIM speelt een centrale rol in ons werkproces. Dat geldt voor de planning, de kostenbeheersing en de aansturing van integraal werkende ontwerpteams.

Kwaliteit is een belangrijke pijler van ons bureau. Zo’n 70 à 80% van onze opdrachten zijn vervolgopdrachten van vaste relaties. Dit resultaat is natuurlijk alleen mogelijk door ruim aandacht te besteden aan kwaliteit, inventiviteit, creativiteit en een goede communicatie met alle betrokkenen.

De werkzaamheden die door ons bureau worden uitgevoerd, organiseren en controleren we met behulp van ons interne kwaliteitssysteem. Alle afspraken die een relatie hebben met kwaliteit zijn vastgelegd in het door ons zelf ontwikkelde ‘Handboek Kwaliteitszorg’. Dit systeem is gebaseerd op de richtlijnen zoals vastgesteld in ‘NEN en ISO 9001/2015 adviseren en ontwerpen inzake bouwconstructies’.

Voor ieder project wordt een projectgebonden dossier aangelegd waarin alle specifieke gegevens met betrekking tot het project zijn vastgelegd. Dit dossier wordt binnen onze organisatie ‘het projectplan’ genoemd. Dit projectplan wordt opgesteld onder eindverantwoordelijkheid van de senior adviseur van het interne projectteam. Alle relevante gegevens omtrent het project worden hierin vastgelegd zodat het hele interne projectteam te allen tijde volledig op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.