Duurzaamheid

Het is ons streven om gebouwen zodanig constructief te ontwerpen dat deze zijn toegespitst op de wereld waarin wij én de generaties na ons leven. Dat betekent dat we ons maximaal willen inspannen om elk project een duurzaam karakter te geven. Ook ons eigen nieuwe kantoor behoort tot de hoogste klasse m.b.t. energiezuinigheid. Energieconcepten als warmte-koudeopslag, dubbele gevels, energiebesparing met behulp van een centraal atrium etc. zijn hier toegepast.

Het ontwerpen van een duurzaam gebouw is veel meer dan het voorschrijven van duurzame materialen en het toepassen van energie efficiënte installaties. Een echt duurzaam gebouw is alleen haalbaar als vanaf het begin goed nagedacht wordt over duurzaamheid in al zijn facetten. Het gebruik van FSC hout, natuurgips en klinkerarme cementsoorten zijn verantwoorde keuzes. Maar duurzaam bouwen zit hem ook in efficiënt ontwerpen, het voorkomen van koudebruggen, onderhoudsarm detailleren, het voorkomen van kitvoegen etc. Verder kunnen constructieve verbindingen zodanig gedetailleerd worden dat hergebruik na sloop beter mogelijk is.

Met het efficiënt inzetten van beschikbare bouwmaterialen en/of bouwsystemen wordt de eerste belangrijke stap gezet in het realiseren van een duurzaam gebouw. Een bijna nog belangrijkere vervolgstap dan zuinig en verantwoord materiaalgebruik is het realiseren van een gebouw dat tot in de verre toekomst bruikbaar is. De gebruiksbehoeften en gebruiksconcepten veranderen in de loop der jaren. Het is dus van belang een gebouw te construeren met een flexibel ontwerp als basis.

Onderdeel van efficiënt en flexibel ontwerpen is het minimaliseren van constructie onderdelen. Dit leidt tot minder materiaalgebruik. Kernen worden zo klein mogelijk gemaakt en er worden zo weinig mogelijk dragende wanden gebruikt.
Daarnaast worden zoveel mogelijk lichte vloersystemen gebruikt. (kanaalplaatvloeren, Bubbledeck en/of slimlinevloeren). Het toepassen van een licht vloersysteem resulteert in een minder kostbare fundering. Het verkleinen van de kolomafstand waar het kan in de gevel, zal leiden tot kleinere balkafmetingen en daarmee een efficiënter ontwerp.

Wij zijn betrokken geweest bij de realisatie van het TNT Headoffice in Hoofddorp van OVG met architect Paul de Ruiter. Dat heeft een LEED Platinum rating gekregen. Dit gebouw met een zeer open en flexibele structuur staat op een betonnen fundatie met 100% granulaat als grof toeslag materiaal. Ook een ander werk van ons, het Amstelkwartierhotel heeft de Platinum rating gekregen.

Met BREEAM-nl hebben wij inmiddels ruime ervaring:
 Zo zijn wij als constructeur betrokken bij 2 kantoren van OVG in Hoofddorp (Asics Europe en Schneider Electric), de ontwikkeling van het Vredenburg gebouw van Corio in Utrecht en de uitbreiding van het RAI Complex aan het Scheldeplein.
 Bij al deze duurzame projecten wordt gewerkt aan een BREEAM certificaat.
 Er zijn veel manieren om duurzaamheid uit te drukken maar de kern van het verhaal is vergelijkbaar. Het ontwerpen van een gebouw met een zo laag mogelijk energie- en waterverbruik en een flexibele structuur die een lange levensduur garandeert. Maak zoveel mogelijk gebruik van bestaande structuren, pas duurzame materialen toe en maximaliseer het hergebruik van afvalstoffen.

Steeds vaker merken we dat we als constructeur een directe invloed hebben op het duurzaamheidsgehalte van gebouwen. Duurzaamheid ontstaat namelijk wanneer er vanaf het allereerste ontwerp rekening gehouden wordt met deze ambitie.