Communicatie

Communicatie via BIM – met alle adviseurs in een model.
Een goede communicatie met alle betrokkenen vormt de basis voor een optimale projectaanpak. Dit betreft zowel communicatie met de ontwerpteamleden als met overige betrokkenen, zoals gebruikers, controlerende instanties en gemeenten die op de achtergrond opereren.

Van oudsher neemt Van Rossum de rol van intermediair op zich. En dat geldt met name ook voor de juiste afstemming tussen opdrachtgever en het ontwerpteam. Die communicatie is met de opkomst van nieuwe technieken veel beter mogelijk geworden. Met name BIM speelt hier een cruciale rol in.

Als constructeurs weten we hoe belangrijk het is om de hoofdlijnen van een project vroegtijdig in beeld te brengen. In gemeenschappelijke sessies maken we de onderliggende ideeën met betrekking tot de hoofdopzet van een gebouw zo helder en duidelijk mogelijk. Het gaat daarbij om zaken als flexibiliteit,  constructieafmetingen, duurzaamheid en gebouwlogistiek.

Vanaf het begin van een project is het zaak om de relatie tussen installaties en constructie duidelijk te bespreken. En hier gaat het eerder genoemde werken met BIM een grote rol spelen! BIM maakt het mogelijk om werkelijk integraal (en gelijktijdig) vanuit verschillende disciplines aan een project te werken, terwijl alle betrokkenen voortdurend aangesloten zijn op wat er gaande is. Zo maakt BIM het mogelijk om in elke fase verschillende disciplines op elkaar aan te sluiten. Het integreren van bijvoorbeeld hoofdleidingen, instortmogelijkheden en schachten wordt door met BIM te werken veel beter mogelijk.

Met BIM werken, betekent dus dat er werkelijk sprake is van een integraal project, vanaf het eerste moment. Dat laatste is belangrijk voor het succesvol uitvoeren van projecten! Daarom adviseren we onze opdrachtgevers ons direct na afronding van de haalbaarheidsfase en start VO in te schakelen. Wij worden dan in de gelegenheid gesteld met de overige partijen vroegtijdig te overleggen en zo op tijd thuis te raken in de ontwerpvisie en de problematiek die deze met zich mee brengt.

Naast het werken met BIM, hanteren we ook zogenaamde ‘fase documenten’. In deze documenten wordt met behulp van tekeningen en tekstueel duidelijk gemaakt met welke criteria bepaalde keuzes gemaakt zijn. Dit document is het startdocument voor de volgende fase en ondersteunt de communicatie met de overige disciplines in het vervolg van het proces.

Natuurlijk is ook  de communicatie binnen onze eigen organisatie belangrijk voor het slagen van het project. Denk aan het vastleggen en documenteren van afspraken en informatie die gedurende het ontwerpproces aan bod komen en die niet verloren mogen gaan bij de uitwerking van het project.  BIM speelt hier natuurlijk ook een rol in. Toch hechten we eraan om naast het operationele BIM een dossier aan te leggen. Binnen onze organisatie wordt dit ‘het projectplan’ genoemd. Dit projectplan wordt opgesteld onder eindverantwoordelijkheid van de senior adviseur. Alle relevante gegevens omtrent het project worden hierin vastgelegd, zodat elk personeelslid volledig op de hoogte is van alle afspraken, uitgangspunten, planning, belangrijke documenten en risico’s van het project.