BIM

Met BIM werken alle participanten (opdrachtgever, architect, adviseurs en uitvoerende bedrijven) in één ontwerpmodel. Deze integrale en geïntegreerde werkwijze is gericht op samenwerking vanaf het vroegste moment in het ontwerpproces.

Door het gebruik van de juiste software en door informatie centraal op te slaan, kunnen alle betrokken partijen op een gestructureerde manier hun expertise en kennis delen en wordt optimale communicatie gefaciliteerd.

Door de implementatie van BIM wordt niet alleen het ontwerpproces geoptimaliseerd, maar krijgen de opdrachtgever, gebruikers en alle andere betrokkenen veel inzicht in het ontwerp. Elementen zijn in het model geen lijnen, maar objecten met informatie. Is het model klaar, dan rollen in principe met ‘een druk op de knop’ de hoeveelheden en materiaalspecificaties eruit. In een 3D wereld worden de consequenties van ontwerpbeslissingen meteen duidelijk en kan de haalbaarheid direct ingeschat worden.

De opdrachtgever is met BIM een volwaardig lid van het ontwerpteam. Na afronding van de ontwerpfase kunnen de uitvoerende partijen het model gebruiken om op efficiënte wijze en met een enorme beperking van faalkosten het gebouw te realiseren.

Tijdens de ontwerpfase leggen de betrokken partijen alle relevante informatie vast in het BIM-model. Bij de realisatiefase maken de uitvoerende partijen gebruik van de productinformatie uit de ontwerpfase. In de realisatiefase wordt de proces- en productinformatie verder verrijkt, zodat alle informatie wordt vastgelegd die in de beheerfase nodig is voor het beheren en onderhouden van het bouwwerk. De besparingsmogelijkheden zijn in deze fase groot aangezien een groot deel van de kosten in het bestaan van een gebouw juist worden gemaakt in deze exploitatiefase

Van Rossum is in feite met de derde generatie van BIM-projecten bezig. Tijdens elke generatie doen we meer ervaring op en dat nemen we mee in een volgend project. Bij  deze derde generatie projecten zijn wij in staat om de voordelen optimaal te benutten.

Bij een aantal projecten is dit al tot in de uitvoering doorgevoerd. Ook alle informatie van de onderaannemers is daarbij driedimensionaal ingevoerd waarbij duidelijk via clash controles afwijkingen zichtbaar werden. Het verliep niet bij alle projecten even vlekkeloos en vooral de toeleveranciers hebben nog moeite met deze werkwijze, maar de ervaring is wel dat bij heldere afspraken het absoluut een toegevoegde waarde heeft. Op dit moment zijn ongeveer 70% van onze medewerkers in staat om met Revit te tekenen.

Van Rossum maakt bij het merendeel van haar projecten gebruik van een BIM omgeving (o.a. Het Vierde Kwadrant Zeist, Gemeentehuis Lansingerland, Haga Ziekenhuis Den Haag, Hoog Catharijne Utrecht).