Nieuws

Open en duurzaam gebouw voor RIVM en CBG

Openheid stimuleert kennis delen

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de opdracht voor de nieuwe huisvesting voor twee gerenommeerde kennisinstituten, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gegund aan StruktonHurks.
Beide instituten zijn onderdeel van het ministerie van VWS. Dit is het eerste PPS-project in Nederland voor een overheidsgebouw dat ook laboratoria bevat. Het pand wordt gebouwd van 2015 tot en met 2018 op de locatie van het Wentgebouw in het Utrecht Science Park in Utrecht.
Het contract is op 17 juli 2014 getekend.

StruktonHurks heeft conform de Europese aanbestedingsregelgeving een inschrijving gedaan die economisch als het meest voordelig is geselecteerd. De nieuwbouw vindt plaats via een Publiek Private Samenwerking (PPS) met een DBFMO-contract. Dit betekent dat StruktonHurks verantwoordelijk is voor het ontwerp, bouw, financiering, onderhoud van het nieuwe gebouw, als ook de facilitaire dienstverlening. De opdracht heeft na ingebruikname van het gebouw een looptijd van 25 jaar met een netto contante waarde van bijna 267 miljoen euro.

Toelichting op het ontwerp

Zien en gezien worden
De werkzaamheden van het RIVM en CBG bepalen het ontworpen gebouw. Kennis ontwikkelen en delen zijn cruciaal. Het voorstel van StruktonHurks biedt een heldere en open structuur die stimuleert dat mensen samenwerken, kennis uitwisselen en elkaar gepland en ongepland ontmoeten. Bij binnenkomst zijn alle functies te vinden op een logische plek. Ongeveer een derde deel van de nieuwbouw gaat bestaan uit laboratoria. Dit is inclusief de ondersteunende faciliteiten als weegkamers, spoelkeukens, opslag, techniekruimten etc. Alle kantoor- en laboratoriumwerkplekken liggen direct aan de gevel. Het gebouw krijgt circa 70.000 m2 vloeroppervlak.

Duurzaam
Het gebouw is toekomstbestendig door zijn robuuste constructieve opzet, kolomvrije werkgebieden, ruime verdiepingshoogte, flexibele invulling en capaciteit in verticale transportvoorzieningen. Maar ook energiezuinig door het stimuleren van het gebruik van trappen en door de gekozen installatietechnische systemen en apparatuur. De koeling en verwarming van het gebouw is energieneutraal, waarbij de benodigde energie lokaal op duurzame wijze wordt opgewekt. Zo wordt er gebruik gemaakt van groene energie van een windmolen in de regio. De groene daken en wanden dragen bij aan isolatie in zowel de winter (warmte vasthouden) als in de zomer (koelte). Hiermee willen het RIVM, het CBG en StruktonHurks een voorbeeldfunctie bekleden op het gebied van duurzaam bouwen en duurzame exploitatie.

Het Consortium
Het consortium Strukton/Hurks is een samenwerkingsverband tussen Strukton, Hurks en Heijmans.
Het integrale ontwerp voor het gebouw en 25 jaar exploitatie is tot stand gekomen door het consortium in samenwerking met Felix Claus Dick van Wageningen Architecten, H+N+S Landschapsarchitecten, oth_architecten, Deerns, Peutz, Vermaat Groep, YASK, Yxion, Mazars, Rebel en Van Rossum Raadgevende Ingenieurs.

RIVM en CBG samen in één gebouw
Zowel het RIVM als het CBG werken voor de gezondheid van mens en dier en een gezonde leefomgeving. Het uitwisselen van kennis met nationale en internationale kennispartners en het uitdragen van deze kennis naar de maatschappij is hierbij belangrijk.
De locatie en het ontwerp van het nieuwe gebouw stimuleren deze kennisuitwisseling. De locatie centraal in het land, aan de rand van het Utrecht Science Park, ten oosten van Utrecht, maakt beide organisaties zichtbaarder voor de samenleving.

Meer weten:

www.wegtotdewetenschap.nl

Beelden
Ontwerp: Felix Claus Dick Van Wageningen Architecten
Visualisatie: bmd i.s.m. wax

18-8-2014