nieuws-mosaic-2016

Nieuws

Intern project continuiteitsbevordering Van Rossum loopt als een trein!

Project Continuïteitsbevordering Van Rossum

In 2019 zijn we het project Continuïteitsbevordering gestart. Doel daarvan is het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Het project moet resulteren in een Van Rossum dat klaar is voor de toekomst, zich kenmerkt door goed werkgeverschap en een betrouwbare partner is voor de spelers in de bouwwereld. In het project gaan medewerkers actief aan de slag met zichzelf en elkaar om hun weerbaarheid en persoonlijke effectiviteit te vergroten. Dat geschiedt via gerichte trainingen, intervisie, coaching, begeleide gesprekken. Ook betrekken wij de medewerkers bij de organisatie, vragen hen om hun ideeën over voorliggende vraagstukken en zetten we in op een open dialoog. De leidinggevenden zijn belangrijk voor medewerkers en voor het werkplezier dat ze ervaren. We besteden daarom extra aandacht aan de leiderschapskwaliteiten van de leidinggevenden om zo alle medewerkers, ook de zwakkeren, de aandacht en steun te geven die zij nodig hebben. En ze in de gelegenheid te stellen het vak waarvoor zij gekozen hebben te kunnen blijven uitvoeren op een manier die bij hen past. Wij gunnen dat onze medewerkers, onszelf én onze samenwerkingspartners. Dankzij steun van het Europees Sociaal Fonds kunnen wij dit waarmaken.

Voor meer informatie over het proejct kun je terecht bij Personeelszaken.

7-10-2019