BIM

Om tot een optimaal resultaat te komen, moeten we als constructeurs en modelleurs kennis hebben van alle bouwdisciplines. Alleen zo zijn we in staat uiterst scherp te construeren en maken we creatieve ontwerpen mogelijk. Voor een juiste afstemming tussen alle disciplines is het niet meer de vraag óf BIM daarbij wordt toegepast, maar hoe BIM wordt toegepast binnen het project.

Bij Van Rossum staan we praktisch in het gebruik van BIM. Iedere partij beschikt over dezelfde actuele informatie waardoor er efficiënter wordt samengewerkt. Hierdoor realiseren we goed afgestemde gebouwen en dragen bij aan duurzaamheid, omdat er geen materialen worden verspild. In een ontwerpproces voegt Van Rossum enkel informatie toe, wanneer het een meerwaarde is voor een project. De constructieve 2D tekeningen kunnen direct uit het model gegenereerd worden, waardoor het tekenwerk altijd 1 op 1 klopt met het afgestemde model. Hiermee kunnen we voldoen aan de ILS Ontwerp en Engineering, wat de standaard is voor de informatiebehoefte in een BIM model.

Het virtueel bouwen met BIM helpt ons bovendien opdrachtgevers mee te nemen in het ontwerpproces en de uitwerking ervan. Opdrachtgevers krijgen direct een helder beeld van hoe het gebouw eruit gaat zien. 

Pontsteiger | Amsterdam
Pontsteiger | Amsterdam
Terrace Tower | Amsterdam
Terrace Tower | Amsterdam