nieuws-mosaic-2016

Nieuws

Aardbevingsbestendig bouwen

Persbericht Groningen

Het rapport van Van Rossum – Technische Impact Analyse – is vandaag door de provincie Groningen gepubliceerd.
In ons rapport is een aantal voorbeeldgebouwen in Groningen doorgerekend om een eerste algemene indruk te krijgen van de mate waarin gebouwen in Groningen voldoen aan de voorlopige richtlijn NPR voor aardbevingsbestendig bouwen.

Zie voor verdere informatie het persbericht van de provincie Groningen:
www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws
meer duidelijkheid over versterken woningen aardbevingsgebied

Hier is ook de aanbiedingsbrief vanuit de provincie Groningen aan de minister van Economische Zaken te vinden, alsmede onze aanbiedingsbrief en het rapport zelf.

20-4-2015